2016-03-10 12:26

2016-03-10 12:26

Fler unga värmlänningar har fått jobb

VÄRMLAND: Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari 2016

Arbetslösheten fortsätter att minska i Värmland. 337 färre är arbetslösa jämfört med ett år sedan.
Munkfors toppar fortsatt ligan i länet när det gäller att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

I februari var 11 570 personer arbetslösa i Värmland, vilket motsvarar nio procent av arbetskraften. För ett år sedan var 11 907 personer arbetslösa.

Ungdomsarbetslösheten i länet har minskat från 19,2 procent i februari förra året till 17,2 procent.

– Ungdomarna gynnas av den starka utvecklingen på arbetsmarknaden, säger arbetsförmedlingschefen Lena Hertzberg.

I Munkfors har arbetslösheten bland unga minskat från 36 procent, 77 personer, för ett år sedan till 18,2 procent vilket motsvarar 34 personer.

I februari var 11 570 personer arbetslösa i Värmland, vilket motsvarar nio procent av arbetskraften. För ett år sedan var 11 907 personer arbetslösa.

Ungdomsarbetslösheten i länet har minskat från 19,2 procent i februari förra året till 17,2 procent.

– Ungdomarna gynnas av den starka utvecklingen på arbetsmarknaden, säger arbetsförmedlingschefen Lena Hertzberg.

I Munkfors har arbetslösheten bland unga minskat från 36 procent, 77 personer, för ett år sedan till 18,2 procent vilket motsvarar 34 personer.

Jobbläget i länet

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2015)

Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 570 personer (11 907)

1 467 personer fick arbete (1 422)

727 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (680)

3 197 nya lediga platser anmäldes (2 358)

136 personer varslades om uppsägning (80)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Källa: Arbetsförmedlingen