2016-03-10 18:12

2016-03-10 18:12

Avmätt inställning från väst

STORREGIONEN: Västra Götalands regionstyrelse förhåller sig neutral

I den redan stora regionen Västra Götaland håller man lojt dörren öppen för två grannar till.
– Vi ska titta på det med positiva ögon, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

Västra Götaland har redan genomgått processen av att bilda storregion då Göteborg, Södra Bohuslän, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Skaraborg blev en region med sammanlagt 49 kommuner.

– Vi har inget behov av att utbygga vårt territorium. Men söker sig grannarna till oss ska vi titta på det med positiva ögon. Vi har redan gjort jobbet med fem län så två till ska vi väl klara, säger Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen Västra Götaland.

Han ser både fördelar och nackdelar med den föreslagna storregionen.

– Jag ser fördelar med jämstarka regioner i landet, det är bra. Vi, Malmö och Stockholm har våra resonemang och de små landstingen har sina.

– En svårighet är att det blir så många kommuner som 71 stycken. Det blir stora möten, eller så får man reducera antalet ledamöter från respektive område. Jag ser svårigheter med att skapa väl fungerande nät att dryfta gemensamma problem i. Det blir en fråga att hantera, säger Johnny Magnusson.

Västra Götaland har redan genomgått processen av att bilda storregion då Göteborg, Södra Bohuslän, Fyrbodal, Södra Älvsborg och Skaraborg blev en region med sammanlagt 49 kommuner.

– Vi har inget behov av att utbygga vårt territorium. Men söker sig grannarna till oss ska vi titta på det med positiva ögon. Vi har redan gjort jobbet med fem län så två till ska vi väl klara, säger Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen Västra Götaland.

Han ser både fördelar och nackdelar med den föreslagna storregionen.

– Jag ser fördelar med jämstarka regioner i landet, det är bra. Vi, Malmö och Stockholm har våra resonemang och de små landstingen har sina.

– En svårighet är att det blir så många kommuner som 71 stycken. Det blir stora möten, eller så får man reducera antalet ledamöter från respektive område. Jag ser svårigheter med att skapa väl fungerande nät att dryfta gemensamma problem i. Det blir en fråga att hantera, säger Johnny Magnusson.