2016-03-04 16:55

2016-03-04 16:55

Nu ska åtta mil av E18 utredas

KOMMUNIKATIONER: Trafikverket ska utreda sträckan Valnäs–Töcksfors

Snart påbörjar Trafikverket en utredning av E18 på sträckan mellan Valnäs och Töcksfors.
Detta sker för att se vilka åtgärder som kan göras för att förbättra standarden på avsnittet som saknar mitträcke och omkörningsfiler.

De åtta milen är i dag vanlig landsväg och andelen tung trafik är stor. Det skapar ofta köer eftersom omkörningsmöjligheterna är få.

– Vi ska därför göra en åtgärdsvalsstudie och studera olyckor, framkomlighet, standard och diskutera vägens utformning med de berörda kommunerna.

– Någon möjlighet att ta in privatpersoners åsikter har vi dock inte. De får ta dem via kommunerna, säger Boel Olin, utredare på Trafikverket.

Därefter ska verket bestämma vilka åtgärder som ska genomföras.

– Vi ska även göra en samhällsekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Utgångspunkten för studien blir de nya trafikprognoserna för 2040.

Ont om tid

Det är bråttom med arbetet.

– Anledningen är att vi vill få med sträckan i den nationella planen som revideras 2017. Därför ska utredningen vara klar framåt sommaren, säger Boel Olin.

Både kommunerna och Region Värmland har pressat på för en utbyggnad av sträckan.

– Vi vill se en mötesseparering mellan Valnäs och Töcksfors, har regionrådet Tomas Riste (S) tidigare sagt.

De åtta milen är i dag vanlig landsväg och andelen tung trafik är stor. Det skapar ofta köer eftersom omkörningsmöjligheterna är få.

– Vi ska därför göra en åtgärdsvalsstudie och studera olyckor, framkomlighet, standard och diskutera vägens utformning med de berörda kommunerna.

– Någon möjlighet att ta in privatpersoners åsikter har vi dock inte. De får ta dem via kommunerna, säger Boel Olin, utredare på Trafikverket.

Därefter ska verket bestämma vilka åtgärder som ska genomföras.

– Vi ska även göra en samhällsekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl. Utgångspunkten för studien blir de nya trafikprognoserna för 2040.

Ont om tid

Det är bråttom med arbetet.

– Anledningen är att vi vill få med sträckan i den nationella planen som revideras 2017. Därför ska utredningen vara klar framåt sommaren, säger Boel Olin.

Både kommunerna och Region Värmland har pressat på för en utbyggnad av sträckan.

– Vi vill se en mötesseparering mellan Valnäs och Töcksfors, har regionrådet Tomas Riste (S) tidigare sagt.