2016-03-01 22:15

2016-03-01 22:15

Vill satsa 6,3 miljarder på E18

NORGE

De norska transportmyndigheterna vill i förslaget till ny transportplan avsätta 6,3 miljarder kronor för att bygga ut den sista etappen av E18 mellan Retvet och Vinterbro, det sista avsnittet av E18 mellan riksgränsen och Vinterbro söder om Oslo som inte är utbyggd.

Sträckan skulle enligt planerna kunna påbörjas först 2024 och stå klar tre år senare, men starten kan framskyndas om ett vägtullbolag bildas.

Däremot finns inte den sista etappen på E16 mellan Kongsvinger och Klöfta, den 15 kilometer långa sträckan Slomarka–Hebergåsen med alls i den nya planen för 2018–2019. Nu ska politikerna ta ställning till förslaget.

Sträckan skulle enligt planerna kunna påbörjas först 2024 och stå klar tre år senare, men starten kan framskyndas om ett vägtullbolag bildas.

Däremot finns inte den sista etappen på E16 mellan Kongsvinger och Klöfta, den 15 kilometer långa sträckan Slomarka–Hebergåsen med alls i den nya planen för 2018–2019. Nu ska politikerna ta ställning till förslaget.