2016-03-01 11:04

2016-03-01 11:04

Nu ska landstingen stoppa hyrläkarkostnaderna

VÄRMLAND: Notan fortsätter att stiga

Drygt 147 miljoner kronor. Så mycket betalade landstinget i Värmland för hyrpersonal förra året.
Nu ska SKL och landstingen göra ett nytt försök att stoppa de rusande notorna, uppger Dagens Samhälle.

Som NWT tidigare har skrivit ökade kostnaderna för hyrläkare i Värmland med nästan 50 procent förra året. Totalt landade notan för hyrpersonal på drygt 147 miljoner, varav 131,5 miljoner rörde hyrläkare. Men även kostnader för hyrsköterskor skjuter i höjden, uppger Dagens Samhälle.

Trots att målet var att halvera kostnaderna för hyrpersonal i landstingen och regionerna, är utvecklingen den motsatta.

2015 var den totala bruttokostnaden för hyrläkare drygt tre miljarder kronor, vilket är en ökning med elva procent sedan året innan, skriver Dagens Samhälle. Kostnaderna för hyrsköterskor ökade däremot med 64 procent förra året och totalkostnaden landade på 780 miljoner kronor.

Värmland har satt stopp

Landstinget i Värmland har beslutat att sluta kontraktera nya hyrsjuksköterskor.

– Tidigare har vi sagt att vi är restriktiva, men nu har vi sagt att det är stopp, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson till NWT i december.

På frågan om varför hyrläkarkostnaderna ökade med nästan 50 procent förra året, svarade Gunilla Andersson:

– Framför allt beror det på att vi har stor brist på allmänläkare, psykiatriläkare samt att det på Arvika sjukhus saknas kirurger.

Som NWT skrev i slutet av januari har hälso- och sjukvårdsledningen sedan dess beslutat att all akut kirurgi är tänkt att upphöra vid sjukhuset i Arvika från och med i sommar. I stället ska man göra fler planerade operationer.

Västernorrland betalar mest

Skillnaderna i hyrpersonalkostnader mellan landstingen i Sverige är stora, skriver Dagens Samhälle. Västernorrland betalar mest för inhyrda läkare, Gotland mest för sjuksköterskor. Några landsting har minskat kostnaderna för hyrläkare, däribland Stockholms län och Dalarna, men i stort sett alla har högre kostnader för hyrsjuksköterskor – men ofta från en låg nivå, skriver tidningen.

Nu ska SKL och landstingen på nytt försöka samarbeta för att få ner kostnaderna för tjänster från bemanningsföretagen.

Ledningarna för landstingen har nyligen träffats på SKL, vilket resulterade i att förbundets tjänstemannaförening ska ta fram förslag på åtgärder till nästa möte i maj, skriver tidningen.

Sjusköterskebrist

Samtidigt rapporterar Vårdförbundet att Socialstyrelsen gjort en enkät bland landstingen där den övergripande bilden är en tilltagande brist på sjuksköterskor under de senaste fem åren.

14 landsting uppger brist på barnmorskor, samtliga landsting har brist på legitimerade sjuksköterskor och det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom i stort sett alla områden och i de flesta landsting, skriver Vårdförbundet i ett pressmeddelande.

Som NWT tidigare har skrivit ökade kostnaderna för hyrläkare i Värmland med nästan 50 procent förra året. Totalt landade notan för hyrpersonal på drygt 147 miljoner, varav 131,5 miljoner rörde hyrläkare. Men även kostnader för hyrsköterskor skjuter i höjden, uppger Dagens Samhälle.

Trots att målet var att halvera kostnaderna för hyrpersonal i landstingen och regionerna, är utvecklingen den motsatta.

2015 var den totala bruttokostnaden för hyrläkare drygt tre miljarder kronor, vilket är en ökning med elva procent sedan året innan, skriver Dagens Samhälle. Kostnaderna för hyrsköterskor ökade däremot med 64 procent förra året och totalkostnaden landade på 780 miljoner kronor.

Värmland har satt stopp

Landstinget i Värmland har beslutat att sluta kontraktera nya hyrsjuksköterskor.

– Tidigare har vi sagt att vi är restriktiva, men nu har vi sagt att det är stopp, sa landstingsdirektör Gunilla Andersson till NWT i december.

På frågan om varför hyrläkarkostnaderna ökade med nästan 50 procent förra året, svarade Gunilla Andersson:

– Framför allt beror det på att vi har stor brist på allmänläkare, psykiatriläkare samt att det på Arvika sjukhus saknas kirurger.

Som NWT skrev i slutet av januari har hälso- och sjukvårdsledningen sedan dess beslutat att all akut kirurgi är tänkt att upphöra vid sjukhuset i Arvika från och med i sommar. I stället ska man göra fler planerade operationer.

Västernorrland betalar mest

Skillnaderna i hyrpersonalkostnader mellan landstingen i Sverige är stora, skriver Dagens Samhälle. Västernorrland betalar mest för inhyrda läkare, Gotland mest för sjuksköterskor. Några landsting har minskat kostnaderna för hyrläkare, däribland Stockholms län och Dalarna, men i stort sett alla har högre kostnader för hyrsjuksköterskor – men ofta från en låg nivå, skriver tidningen.

Nu ska SKL och landstingen på nytt försöka samarbeta för att få ner kostnaderna för tjänster från bemanningsföretagen.

Ledningarna för landstingen har nyligen träffats på SKL, vilket resulterade i att förbundets tjänstemannaförening ska ta fram förslag på åtgärder till nästa möte i maj, skriver tidningen.

Sjusköterskebrist

Samtidigt rapporterar Vårdförbundet att Socialstyrelsen gjort en enkät bland landstingen där den övergripande bilden är en tilltagande brist på sjuksköterskor under de senaste fem åren.

14 landsting uppger brist på barnmorskor, samtliga landsting har brist på legitimerade sjuksköterskor och det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom i stort sett alla områden och i de flesta landsting, skriver Vårdförbundet i ett pressmeddelande.