2016-03-01 19:45

2016-03-01 21:00

Kungsörnen lika farlig som vargen

VÄRMLAND: Ny viltskaderapport presenterad

Vargen dödade 29 får i Värmland fjol.
På Gotland tog Kungsörnen nästan lika många får förra året.

Viltskadecentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitetet har gjort en sammanställning av vilka skador som det fredade viltet – varg, lo, järv, björn och örn - orsakade på tamdjur 2015.

Sammanlagt angreps 529 får, 11 nötdjur och 2 getter.

Samt 91 bikupor. Björnar är som bekant förtjusta i honung.

Lodjur ökar i söder

Det finns inga dokumenterade angrepp på tamdjur av järv. Då ska man veta att renar inte ingår i statistiken.

Det var bara i Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län det förekom angrepp av björn. Tretton fall är rapporterade.

Lodjurstammen ökar, framför allt i de södra delarna av landet, vilket märks i statistiken.

Totalt angrep lodjur 220 får i fjol. Men bara sex i Värmland.

Rejäl minskning

Vargangreppen på tamdjur stannade på 290. En rejäl minskning jämfört med 2014 då vargen rapporterades för 422 angrepp.

I Värmland dödade vargen 29 får i fjol, även det en kraftig minskning jämfört med 85 dödade får 2014.

Vargen dödar fler får i Stockholm, Dalarna och Gävleborgs län än i Värmland.

Varg dödade fem och skadade fyra hundar i Värmland 2015, vilket är en halvering jämfört med 2014.

29 får dödade av varg i Värmland 2015 kan jämföras med att örnar dödade 23 får på Gotland i fjol.

14 län rapporterade under förra året att man haft viltangrepp på tamdjur.

Statistiken bygger på skador som är besiktigade av länsstyrelsens besiktningsmän.

Viltskadecentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitetet har gjort en sammanställning av vilka skador som det fredade viltet – varg, lo, järv, björn och örn - orsakade på tamdjur 2015.

Sammanlagt angreps 529 får, 11 nötdjur och 2 getter.

Samt 91 bikupor. Björnar är som bekant förtjusta i honung.

Lodjur ökar i söder

Det finns inga dokumenterade angrepp på tamdjur av järv. Då ska man veta att renar inte ingår i statistiken.

Det var bara i Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län det förekom angrepp av björn. Tretton fall är rapporterade.

Lodjurstammen ökar, framför allt i de södra delarna av landet, vilket märks i statistiken.

Totalt angrep lodjur 220 får i fjol. Men bara sex i Värmland.

Rejäl minskning

Vargangreppen på tamdjur stannade på 290. En rejäl minskning jämfört med 2014 då vargen rapporterades för 422 angrepp.

I Värmland dödade vargen 29 får i fjol, även det en kraftig minskning jämfört med 85 dödade får 2014.

Vargen dödar fler får i Stockholm, Dalarna och Gävleborgs län än i Värmland.

Varg dödade fem och skadade fyra hundar i Värmland 2015, vilket är en halvering jämfört med 2014.

29 får dödade av varg i Värmland 2015 kan jämföras med att örnar dödade 23 får på Gotland i fjol.

14 län rapporterade under förra året att man haft viltangrepp på tamdjur.

Statistiken bygger på skador som är besiktigade av länsstyrelsens besiktningsmän.