2016-02-29 18:57

2016-03-01 21:36

"Hotar utvecklingen"

LÄNET: Region Värmland riktar hård kritik mot länsstyrelsen om Katrineberg och andra stoppade projekt

Även Region Värmland riktar kritik mot länsstyrelsens nej till detaljplanen för Katrineberg.
– Det sker lite för ofta att länsstyrelsen stoppar den här typen av planer. Det hotar länets utveckling, säger regionrådet Tomas Riste (S).
Landshövding Kenneth Johansson håller inte med och kallar till stormöte.

För ett par veckor sedan meddelade länsstyrelsen att man upphäver detaljplanen för det nya bostadsområdet Katrineberg med 750 bostäder vid Vänern strax intill Bergviks villaområde.

Länsstyrelsen anser att de inte kan godkänna planen på grund av strandskyddet, den unika naturen och de höga friluftsvärdena.

Detta fick Karlstads kommun att gå i taket eftersom man jobbat med den nya planen i tio år och ansåg sig haft en nära dialog med länsstyrelsen. Därför planerar kommunen att överklaga till regeringen.

Och nu får kommunen stöd i sin kritik av länsstyrelsen från Region Värmland. I en debattartikel anser regionråden Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) att länsstyrelsen är alldeles för hård i sin bedömning när det gäller nya projekt intill naturområden.

Region Värmland menar att satsningarna gång efter gång får stå tillbaka får stå tillbaka för natur- och friluftsvärden.

– Det sker lite för ofta att länsstyrelsen stoppar den här typen av planer på grund av strandskyddet och EU:s vattendirektiv. Kommunerna möts för ofta av krångel från länsstyrelsen. Det borde finnas lite större framförhållning från deras sida, säger Tomas Riste.

Vad säger du om att detaljplanen för Katrineberg har upphävts?

– Länsstyrelsen borde ha fört en bättre dialog med Karlstads kommun och försökt hitta en lösning. Så sent som i fjol skrev förra länsrådet Robert Andrén en debattartikel där han efterlyste större samverkan med kommunerna just kring bostadsfrågan.

Vad får länsstyrelsens agerande för konsekvenser?

– Det klart att det har betydelse. Det hotar länets utveckling och konkurrenskraft. Jag hoppas vi kan hitta en snar lösning på de här frågorna, säger Tomas Riste.

Landshövding Kenneth Johansson har dock svårt att förstå den kritik som riktas mot länsstyrelsen.

– Jag tycker att vi har en tät och god dialog med länets kommuner. Dessutom lyssnade vi på kommunerna och ändrade oss när det gäller det utvidgade strandskyddet.

– Vi försöker sträcka oss så långt vi kan för att olika projekt ska bli verklighet, men samtidigt måste vi ta hänsyn till miljöbalkens lagar. Bland annat innebär det en boendemiljö där även grönytor har ett stort värde, säger han.

Hur ofta upphäver ni detaljplaner?

– Ytterst sällan. Katrineberg kunde vi inte säga ja till, bland annat på grund av strandskyddet på 300 meter. Det meddelade vi kommunen för flera år sedan. Men de lyssnade inte på oss.

– Om kommunen däremot vill ta omtag och justerar planen tror jag vi kan hitta en lösning och säga ja till den. Men det är upp till dem, säger landshövdingen.

Efter kritiken både från Karlstads kommun kring Katrineberg och flera andra kommuner i samband strandskyddsfrågan samt Region Värmlands hårda ord om att länets utvecklig hotas väljer man nu att agera.

Vad händer nu?

– Vi kommer att bjuda in länets samtliga kommuner och Region Värmland till ett stormöte i månadsskiftet mars–april för att hitta en samsyn kring de här frågorna. Det är väldigt viktigt, säger Kenneth Johansson.

För ett par veckor sedan meddelade länsstyrelsen att man upphäver detaljplanen för det nya bostadsområdet Katrineberg med 750 bostäder vid Vänern strax intill Bergviks villaområde.

Länsstyrelsen anser att de inte kan godkänna planen på grund av strandskyddet, den unika naturen och de höga friluftsvärdena.

Detta fick Karlstads kommun att gå i taket eftersom man jobbat med den nya planen i tio år och ansåg sig haft en nära dialog med länsstyrelsen. Därför planerar kommunen att överklaga till regeringen.

Och nu får kommunen stöd i sin kritik av länsstyrelsen från Region Värmland. I en debattartikel anser regionråden Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) att länsstyrelsen är alldeles för hård i sin bedömning när det gäller nya projekt intill naturområden.

Region Värmland menar att satsningarna gång efter gång får stå tillbaka får stå tillbaka för natur- och friluftsvärden.

– Det sker lite för ofta att länsstyrelsen stoppar den här typen av planer på grund av strandskyddet och EU:s vattendirektiv. Kommunerna möts för ofta av krångel från länsstyrelsen. Det borde finnas lite större framförhållning från deras sida, säger Tomas Riste.

Vad säger du om att detaljplanen för Katrineberg har upphävts?

– Länsstyrelsen borde ha fört en bättre dialog med Karlstads kommun och försökt hitta en lösning. Så sent som i fjol skrev förra länsrådet Robert Andrén en debattartikel där han efterlyste större samverkan med kommunerna just kring bostadsfrågan.

Vad får länsstyrelsens agerande för konsekvenser?

– Det klart att det har betydelse. Det hotar länets utveckling och konkurrenskraft. Jag hoppas vi kan hitta en snar lösning på de här frågorna, säger Tomas Riste.

Landshövding Kenneth Johansson har dock svårt att förstå den kritik som riktas mot länsstyrelsen.

– Jag tycker att vi har en tät och god dialog med länets kommuner. Dessutom lyssnade vi på kommunerna och ändrade oss när det gäller det utvidgade strandskyddet.

– Vi försöker sträcka oss så långt vi kan för att olika projekt ska bli verklighet, men samtidigt måste vi ta hänsyn till miljöbalkens lagar. Bland annat innebär det en boendemiljö där även grönytor har ett stort värde, säger han.

Hur ofta upphäver ni detaljplaner?

– Ytterst sällan. Katrineberg kunde vi inte säga ja till, bland annat på grund av strandskyddet på 300 meter. Det meddelade vi kommunen för flera år sedan. Men de lyssnade inte på oss.

– Om kommunen däremot vill ta omtag och justerar planen tror jag vi kan hitta en lösning och säga ja till den. Men det är upp till dem, säger landshövdingen.

Efter kritiken både från Karlstads kommun kring Katrineberg och flera andra kommuner i samband strandskyddsfrågan samt Region Värmlands hårda ord om att länets utvecklig hotas väljer man nu att agera.

Vad händer nu?

– Vi kommer att bjuda in länets samtliga kommuner och Region Värmland till ett stormöte i månadsskiftet mars–april för att hitta en samsyn kring de här frågorna. Det är väldigt viktigt, säger Kenneth Johansson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.