2016-02-26 08:55

2016-02-26 08:55

Barnsnarkning kan ge sämre inlärning

FORSKNING: Ny studie

Barn som snarkar mycket kan behöva uppsöka vård.
Det visar en ny studie.

Att barn snarkar då och då är inte ovanligt. Men när snarkningen blir ihållande och ger andningsuppehåll kan sömnkvaliteten påverkas.

Detta kan i sin tur leda till dagtrötthet, koncentrations- och inlärningssproblem, sängvätning och försenad tillväxt.

Det visar en studie som gjorts vid Sahlgrenska akademin där forskare har gjort en befolkningsstudie på 1 300 barn mellan 0 och 11 år.

– Studien visar att barn som har ihållande snarkning ofta har en nedsatt livskvalitet. Det gäller i synnerhet barn som får andningsuppehåll, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Enligt studien snarkade cirka fem procent av de undersökta barnen flera gånger i veckan.

Men trots uttalad snarkning hade bara en tredjedel av dem sökt vård:

– Ett självklart resultat av studien är att vi måste fundera på hur föräldrar informeras om tillståndet och hur de kan söka hjälp, säger Gunnhildur Gudnadottir.

I vissa fall kan snarkningen botas eller lindras genom att man opererar bort halsmandlar eller körtlar runt näsan.

Göteborgsforskarna råder nu föräldrar till barn som snarkar med andningsuppehåll att vända sig till en vårdcentral för medicinsk bedömning.

Deras forskning presenterades i en artikel i tidskriften Journal of Laryngology and Otology i december 2015.

Att barn snarkar då och då är inte ovanligt. Men när snarkningen blir ihållande och ger andningsuppehåll kan sömnkvaliteten påverkas.

Detta kan i sin tur leda till dagtrötthet, koncentrations- och inlärningssproblem, sängvätning och försenad tillväxt.

Det visar en studie som gjorts vid Sahlgrenska akademin där forskare har gjort en befolkningsstudie på 1 300 barn mellan 0 och 11 år.

– Studien visar att barn som har ihållande snarkning ofta har en nedsatt livskvalitet. Det gäller i synnerhet barn som får andningsuppehåll, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Enligt studien snarkade cirka fem procent av de undersökta barnen flera gånger i veckan.

Men trots uttalad snarkning hade bara en tredjedel av dem sökt vård:

– Ett självklart resultat av studien är att vi måste fundera på hur föräldrar informeras om tillståndet och hur de kan söka hjälp, säger Gunnhildur Gudnadottir.

I vissa fall kan snarkningen botas eller lindras genom att man opererar bort halsmandlar eller körtlar runt näsan.

Göteborgsforskarna råder nu föräldrar till barn som snarkar med andningsuppehåll att vända sig till en vårdcentral för medicinsk bedömning.

Deras forskning presenterades i en artikel i tidskriften Journal of Laryngology and Otology i december 2015.