2016-02-25 11:52

2016-02-25 11:53

Clear Car av med tillståndet

BILBESIKTNING: Har nio stationer i Värmland

Bilbesiktningsföretaget Clear Car har blivit av med sin ackreditering. De nio stationerna i Värmland och alla andra i hela landet håller därför stängt från och med torsdagen.

Clear Car har funnits några. Företaget har expanderat snabbt och framför allt öppnat små stationer på små orter, oftast i anknytning till Mecaverkstäder. Clear Car och Meca har delvis samma ägare.

Clear Car har inte accepterat beslutet från ackrediteringsmyndigheten och har därför överklagat det till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Clear Car har funnits några. Företaget har expanderat snabbt och framför allt öppnat små stationer på små orter, oftast i anknytning till Mecaverkstäder. Clear Car och Meca har delvis samma ägare.

Clear Car har inte accepterat beslutet från ackrediteringsmyndigheten och har därför överklagat det till Förvaltningsrätten i Jönköping.