2016-02-25 12:07

2016-02-25 12:07

Allt fler anmäler vården

LANDSTINGET: Statistik

Antalet anmälda vårdskador i Värmland ökar.

Det visar förra årets statistik från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Trenden gäller både i Sverige och i Värmland.

Förra året anmäldes 489 vårdskador i Landstinget i Värmland.

2014 var anmälningarna 439 och antalet har stadigt ökat sedan 2009 när 278 anmälningar gjordes.

Såhär fördelade sig anmälningarna över de olika verksamhetsområdena:

• Sjukhusvård: 69 procent

• Distriktsvård: 15 procent

• Tandvård: 13 procent

• Övrigt: 3 procent

15 700 patientskador anmäldes förra året i hela Sverige vilket är en ökning med nio procent jämfört med 2014.

630 miljoner kronor betalades ut i ersättning till patienter och efterlevande i Sverige. Det visar statistiken som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.

Anmälningarna till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har de senaste åren ökat stadigt. LÖF bedömer att ökningen delvis är en följd av den nya patientsäkerhetslagen från 2011, som bland annat innebär att vårdgivaren har en ökad upplysningsskyldighet till patienter och närstående när en vårdskada inträffar, skriver Nyhetsbyrån Siren i ett pressmeddelande.

Det visar förra årets statistik från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Trenden gäller både i Sverige och i Värmland.

Förra året anmäldes 489 vårdskador i Landstinget i Värmland.

2014 var anmälningarna 439 och antalet har stadigt ökat sedan 2009 när 278 anmälningar gjordes.

Såhär fördelade sig anmälningarna över de olika verksamhetsområdena:

• Sjukhusvård: 69 procent

• Distriktsvård: 15 procent

• Tandvård: 13 procent

• Övrigt: 3 procent

15 700 patientskador anmäldes förra året i hela Sverige vilket är en ökning med nio procent jämfört med 2014.

630 miljoner kronor betalades ut i ersättning till patienter och efterlevande i Sverige. Det visar statistiken som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.

Anmälningarna till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag har de senaste åren ökat stadigt. LÖF bedömer att ökningen delvis är en följd av den nya patientsäkerhetslagen från 2011, som bland annat innebär att vårdgivaren har en ökad upplysningsskyldighet till patienter och närstående när en vårdskada inträffar, skriver Nyhetsbyrån Siren i ett pressmeddelande.