2016-02-23 18:10

2016-02-23 18:10

Stort intresse för integrationen

KARLSTAD: Rekorddeltagande på Sverige tillsammans-konferens

Angeläget. Flyktingar och integration är ett hett ämne i Värmland.
Det blev tydligt när satsningen Sverige tillsammans hade regional konferens i CCC på tisdagen.

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad i höstas av regeringen. Nu är man ute på en konferensturné i landet för att diskutera integrationsfrågor ur ett regionalt perspektiv.

På tisdagen hade turen kommit till Värmland med ett hittills rekordstort antal deltagare. 230 representanter för kommuner, regionen, landsting, polisen och intresseorganisationer ville höra mer om hur man ska underlätta integrationen av alla nyanlända flyktingar.

Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) var en av deltagarna från nationell nivå.

– Vi är här för att berätta vad som görs från regeringens sida och för att få lokal input. Vi är väl medvetna om utmaningarna och ser möjligheterna, sa han.

Nytt fokus

Efter höstens och vinterns stora flyktingmottagande har fokus börjat flyttas från det akuta mottagandet till hur integrationen ska kunna gå vidare. Hur ska man kunna ta tillvara de resurser som finns bland flyktingarna? Hur ska socialtjänsten, skolan och vården klara sitt uppdrag?

Snabbare vägar

Handläggningstiden för asylärenden beräknas nu till mellan 15 och 18 månader.

– Vakuum är ett hälsofarligt tillstånd, säger Erik Nilsson.

Han hade under konferensen mött många frågor kring snabbspår till jobb för läkare och lärare och om det skulle gå att kunna vara flexibel med språket och godta att engelska används i vissa sammanhang.

Han nämner 200 miljoner kronor i anslag som gått ut till studieförbunden för undervisning i svenska till asylsökande.

– Sverige har många små kommuner och de behöver samverka för att klara SFI och samhällsorientering, säger Erik Nilsson

Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsminister.

– Psykiatrin och tandvården är stora utmaningar.

Hon nämner särskilda pilotpengar som gått till Landstinget i Värmland till ett hälsoprojekt som ska utvärderas i mars.

– Vår uppgift är att se till att goda exempel sprids, säger Agneta Karlsson.

Vad kan en sån här samling som Sverige tillsammans ge?

– Vi har fått höra hur regeringen tänker kring satsningar på arbete, utbildning och boende. Vi bygger nätverk, säger landshövding Kenneth Johansson.

Dags att gå vidare

Han hade tagit intryck av Migrationsverkets lägesbeskrivning där Sverige och Värmland klarat ut ett exceptionellt flyktingmottagande där man kunnat ge människor tak över huvudet.

– Nu måste man gå vidare. Integrationsinsatserna måste öka. Flyktingarna är en stor resurs som vi måste ta tillvara, sa Kenneth Johansson.

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad i höstas av regeringen. Nu är man ute på en konferensturné i landet för att diskutera integrationsfrågor ur ett regionalt perspektiv.

På tisdagen hade turen kommit till Värmland med ett hittills rekordstort antal deltagare. 230 representanter för kommuner, regionen, landsting, polisen och intresseorganisationer ville höra mer om hur man ska underlätta integrationen av alla nyanlända flyktingar.

Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) var en av deltagarna från nationell nivå.

– Vi är här för att berätta vad som görs från regeringens sida och för att få lokal input. Vi är väl medvetna om utmaningarna och ser möjligheterna, sa han.

Nytt fokus

Efter höstens och vinterns stora flyktingmottagande har fokus börjat flyttas från det akuta mottagandet till hur integrationen ska kunna gå vidare. Hur ska man kunna ta tillvara de resurser som finns bland flyktingarna? Hur ska socialtjänsten, skolan och vården klara sitt uppdrag?

Snabbare vägar

Handläggningstiden för asylärenden beräknas nu till mellan 15 och 18 månader.

– Vakuum är ett hälsofarligt tillstånd, säger Erik Nilsson.

Han hade under konferensen mött många frågor kring snabbspår till jobb för läkare och lärare och om det skulle gå att kunna vara flexibel med språket och godta att engelska används i vissa sammanhang.

Han nämner 200 miljoner kronor i anslag som gått ut till studieförbunden för undervisning i svenska till asylsökande.

– Sverige har många små kommuner och de behöver samverka för att klara SFI och samhällsorientering, säger Erik Nilsson

Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds-, och idrottsminister.

– Psykiatrin och tandvården är stora utmaningar.

Hon nämner särskilda pilotpengar som gått till Landstinget i Värmland till ett hälsoprojekt som ska utvärderas i mars.

– Vår uppgift är att se till att goda exempel sprids, säger Agneta Karlsson.

Vad kan en sån här samling som Sverige tillsammans ge?

– Vi har fått höra hur regeringen tänker kring satsningar på arbete, utbildning och boende. Vi bygger nätverk, säger landshövding Kenneth Johansson.

Dags att gå vidare

Han hade tagit intryck av Migrationsverkets lägesbeskrivning där Sverige och Värmland klarat ut ett exceptionellt flyktingmottagande där man kunnat ge människor tak över huvudet.

– Nu måste man gå vidare. Integrationsinsatserna måste öka. Flyktingarna är en stor resurs som vi måste ta tillvara, sa Kenneth Johansson.