2016-02-22 17:24

2016-02-22 17:24

Mer samverkan krävs kring palliativ vård

KARLSTAD: Revisionsgranskning visar

Landstinget i Värmland och kommunerna behöver utveckla sin samverkan när det gäller vård i livets slutskede.
En granskning som beställts av verksamheternas revisorer visar bland annat tydliga skillnader i driv i frågor kring palliativ vård.

Palliativ vård, alltså vård och omsorg i livets slutskede, är ett av många områden där landstinget och de 16 kommunerna i Värmland samverkar. Revisorerna genomför varje år gemensamma granskningar inom områden där det finns beröringspunkter mellan verksamheterna. I år är det den palliativa vården som hamnat under lupp.

Finns eldsjälar

Granskningen visar att samverkan på området har utvecklats på senare år, men att mer kan göras. Samverkansavtalen är helt enkelt inte tillräckligt bra.

På plussidan noterar revisorerna bland annat att det finns eldsjälar inom samtliga verksamheter, som brinner och jobbar hårt för att förbättra den palliativa vården, liksom informationen kring den. Däremot saknas det gemensamma strategier, vilket leder till en otydlig ansvarsfördelning, liksom dålig planering framåt.

Skillnad i prioriteringar

En annan svaghet som revisorerna identifierat är att det finns en tydlig skillnad i driv kring de här frågorna i kommunerna. Det gemensamt tagna synsättet ”en högkvalitativ vård oavsett ålder och diagnos”, verkar inte ha slagit igenom på alla håll.

– Oftast handlar det om hur högt prioriterade de här frågorna är. Det hänger också samman med de eldsjälar som finns och som vi talar om i rapporten, de spelar en viktig roll för hur pass prioriterade frågorna blir i en kommun. Det är dock viktigt att det drivet ska finnas naturligt, även utan eldsjälarna, säger Östen Högman, ordförande för landstingets revisorer.

I revisionsrapporten föreslås det bland annat att landstinget och länets kommuner gemensamt ska utforma en övergripande och aktuell utvecklingsplan för den palliativa vården i området. Man bör också formulera enhetliga överenskommelser för samverkan, liksom inrätta en funktion som ska finnas som ett stöd för de olika vårdenheterna inom området vård i livets slutskede.

En annan utvecklingspunkt som framförs är behovet av gemensamma åtgärder för ett generellt kompetenslyft inom området, där en första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare, både inom sjukhusvården och i primärvården.

Nya strategier

– Det behövs gemensamma strategier, liksom en utveckling och bevakning av kompetensen på området inom respektive verksamhet, säger Östen Högman.

Granskningen har genomförts bland annat genom dokumentstudier och intervjuer med inblandade aktörer.

Palliativ vård, alltså vård och omsorg i livets slutskede, är ett av många områden där landstinget och de 16 kommunerna i Värmland samverkar. Revisorerna genomför varje år gemensamma granskningar inom områden där det finns beröringspunkter mellan verksamheterna. I år är det den palliativa vården som hamnat under lupp.

Finns eldsjälar

Granskningen visar att samverkan på området har utvecklats på senare år, men att mer kan göras. Samverkansavtalen är helt enkelt inte tillräckligt bra.

På plussidan noterar revisorerna bland annat att det finns eldsjälar inom samtliga verksamheter, som brinner och jobbar hårt för att förbättra den palliativa vården, liksom informationen kring den. Däremot saknas det gemensamma strategier, vilket leder till en otydlig ansvarsfördelning, liksom dålig planering framåt.

Skillnad i prioriteringar

En annan svaghet som revisorerna identifierat är att det finns en tydlig skillnad i driv kring de här frågorna i kommunerna. Det gemensamt tagna synsättet ”en högkvalitativ vård oavsett ålder och diagnos”, verkar inte ha slagit igenom på alla håll.

– Oftast handlar det om hur högt prioriterade de här frågorna är. Det hänger också samman med de eldsjälar som finns och som vi talar om i rapporten, de spelar en viktig roll för hur pass prioriterade frågorna blir i en kommun. Det är dock viktigt att det drivet ska finnas naturligt, även utan eldsjälarna, säger Östen Högman, ordförande för landstingets revisorer.

I revisionsrapporten föreslås det bland annat att landstinget och länets kommuner gemensamt ska utforma en övergripande och aktuell utvecklingsplan för den palliativa vården i området. Man bör också formulera enhetliga överenskommelser för samverkan, liksom inrätta en funktion som ska finnas som ett stöd för de olika vårdenheterna inom området vård i livets slutskede.

En annan utvecklingspunkt som framförs är behovet av gemensamma åtgärder för ett generellt kompetenslyft inom området, där en första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda läkare, både inom sjukhusvården och i primärvården.

Nya strategier

– Det behövs gemensamma strategier, liksom en utveckling och bevakning av kompetensen på området inom respektive verksamhet, säger Östen Högman.

Granskningen har genomförts bland annat genom dokumentstudier och intervjuer med inblandade aktörer.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.