2016-02-20 19:06

2016-02-20 19:06

Snart besked om Värmlands framtid

VÄRMLAND: 9 mars kommer första kartan

Snart kommer förslaget på Sveriges nya storregioner.
Centerpartiet är först ut i Värmland att ta ställning: placera in oss med Västra Götaland. Värmlands officiella linje är än länge att vi håller alla dörrar öppna.

9 mars presenterar den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. Motivet är att se över hur statliga myndigheter bör organiseras med målet att skapa större regioner än dagens län.

Gå samman

Hagfors kommunalråd Åsa Johansson (S) sitter med i den arbetsgrupp som jobbar med frågan i Värmland. Gruppens hållning är än så länge att det finns fördelar för Värmland att gå samman med såväl Västra Götaland som Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Dalarna i en ny storregion med namnet Region Svealand.

Stark region

– Efter presentationen den 9 mars, som är ett diskussionsunderlag, är det upp till varje län att ta ställning.

Centerpartiet i Värmland meddelade på fredagen att man röstar på Västra Götaland.

– Västra Götaland är en stark region som Värmland redan i dag har stort samarbete med, säger ordförande Daniel Bäckström.

Åsa Johansson och Socialdemokraterna har inte tagit ställning.

– Men som jag tolkar det är vi välkomna åt båda hållen.

Nya storregioner kan bli verklighet redan 2019, men mest troligt 2023.

Är det inte en risk att Värmland hamnar i ytterkant och långt från besluten?

– Jag kan inte säga att det inte finns någon risk. Vi går in i något nytt som är svårt att säga vad det ger, men forskningen säger att större regioner är positivt för utvecklingen.

Försvinner Värmland?

– Länet försvinner, men inte landskapet. Så vi kommer att finnas kvar, men i ett större län.

9 mars presenterar den statliga Indelningskommittén sin första karta för ny svensk regionindelning. Motivet är att se över hur statliga myndigheter bör organiseras med målet att skapa större regioner än dagens län.

Gå samman

Hagfors kommunalråd Åsa Johansson (S) sitter med i den arbetsgrupp som jobbar med frågan i Värmland. Gruppens hållning är än så länge att det finns fördelar för Värmland att gå samman med såväl Västra Götaland som Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Dalarna i en ny storregion med namnet Region Svealand.

Stark region

– Efter presentationen den 9 mars, som är ett diskussionsunderlag, är det upp till varje län att ta ställning.

Centerpartiet i Värmland meddelade på fredagen att man röstar på Västra Götaland.

– Västra Götaland är en stark region som Värmland redan i dag har stort samarbete med, säger ordförande Daniel Bäckström.

Åsa Johansson och Socialdemokraterna har inte tagit ställning.

– Men som jag tolkar det är vi välkomna åt båda hållen.

Nya storregioner kan bli verklighet redan 2019, men mest troligt 2023.

Är det inte en risk att Värmland hamnar i ytterkant och långt från besluten?

– Jag kan inte säga att det inte finns någon risk. Vi går in i något nytt som är svårt att säga vad det ger, men forskningen säger att större regioner är positivt för utvecklingen.

Försvinner Värmland?

– Länet försvinner, men inte landskapet. Så vi kommer att finnas kvar, men i ett större län.