2016-02-17 21:32

2016-02-17 21:32

Kommunalråd kräver svar om AF-nedläggningar

VÄRMLAND: "Vi har inte haft någon dialog i frågan"

Fyra av Arbetsförmedlingens lokalkontor hotas fortsatt av nedläggning. Kommunalråden i de berörda kommunerna anser inte att de får några svar från högsta ort på sina frågor.
– Därför kräver vi att man gör halt i sina planer, säger Mathias Lindquist (S).

Han är kommunalråd i Munkfors, en av de kommuner vars kontor hotas av nedläggning. Övriga berörda kommuner är Hammarö, Kil och Grums.

I en gemensam skrivelse kräver kommunalråden svar på de många frågor de har kring Arbetsförmedlingens nedläggningsplaner.

”Ingen dialog”

– Vi har inte haft någon dialog i frågan. Vi har många funderingar, men får inga svar. Vi undrar bland annat hur de resonerar kring tidpunkten, säger Munkfors kommunalråd Mathias Lindquist (S).

– Vi hanterar just nu den största flyktingkrisen i modern tid och aldrig tidigare har väl behovet av lokala resurser för Arbetsförmedlingen varit så stort som nu.

Mathias Lindquist menar att en nedläggning av de fyra kontoren skulle slå undan benen på kommunernas möjlighet att ordna arbeten åt exempelvis nyanlända eller de som står längst från arbetsmarknaden:

– Vi ges inte samma förutsättningar att klara av de utmaningar vi står inför. Hur ska vi klara etableringen på ett likvärdigt sätt?

Oklart om kostnader

Kommunalråden ifrågasätter också vem som ska stå för kostnaden för den som står längst från arbetsmarknaden och behöver personlig service.

– De har sagt att man kommer att skriva in dessa personer på närmsta kontor, men då blir man ju tvingad att ta sig dit på något sätt, säger Mathias Lindquist.

Trots upprepade försök står alltså frågor som ovanstående obesvarade.

– Därför kräver vi att man gör halt i frågan. Arbetsförmedlingen har uppdraget, men vi vill vara en självklar medspelare. Men då måste vi också ges förutsättningarna och få svar på våra frågor.

Hur går ni vidare?

– Vi kommer fortsätta att kräva svar, exempelvis från Arbetsförmedlingens högsta chefer och de högst uppsatta politiker, säger Mathias Lindquist.

Han är kommunalråd i Munkfors, en av de kommuner vars kontor hotas av nedläggning. Övriga berörda kommuner är Hammarö, Kil och Grums.

I en gemensam skrivelse kräver kommunalråden svar på de många frågor de har kring Arbetsförmedlingens nedläggningsplaner.

”Ingen dialog”

– Vi har inte haft någon dialog i frågan. Vi har många funderingar, men får inga svar. Vi undrar bland annat hur de resonerar kring tidpunkten, säger Munkfors kommunalråd Mathias Lindquist (S).

– Vi hanterar just nu den största flyktingkrisen i modern tid och aldrig tidigare har väl behovet av lokala resurser för Arbetsförmedlingen varit så stort som nu.

Mathias Lindquist menar att en nedläggning av de fyra kontoren skulle slå undan benen på kommunernas möjlighet att ordna arbeten åt exempelvis nyanlända eller de som står längst från arbetsmarknaden:

– Vi ges inte samma förutsättningar att klara av de utmaningar vi står inför. Hur ska vi klara etableringen på ett likvärdigt sätt?

Oklart om kostnader

Kommunalråden ifrågasätter också vem som ska stå för kostnaden för den som står längst från arbetsmarknaden och behöver personlig service.

– De har sagt att man kommer att skriva in dessa personer på närmsta kontor, men då blir man ju tvingad att ta sig dit på något sätt, säger Mathias Lindquist.

Trots upprepade försök står alltså frågor som ovanstående obesvarade.

– Därför kräver vi att man gör halt i frågan. Arbetsförmedlingen har uppdraget, men vi vill vara en självklar medspelare. Men då måste vi också ges förutsättningarna och få svar på våra frågor.

Hur går ni vidare?

– Vi kommer fortsätta att kräva svar, exempelvis från Arbetsförmedlingens högsta chefer och de högst uppsatta politiker, säger Mathias Lindquist.