2016-02-17 09:18

2016-02-17 09:26

Genmäle från Röda Korset

SVENSKA RALLYT

I notisen angående Svenska rallyt framställs Röda Korset felaktigt i ett omhändertagande av den skadade kvinnan.

Jag var med på detta omhändertagande och Röda Korsets första hjälpen-grupp stabiliserade hela tiden kvinnan i väntan på ambulans som vi direkt ansågs behövas med skadan kvinnan hade. Detta gjorde vi i samarbete med räddningstjänst och senare ambulans.


Heléne Hjalmarson uppdragsledare Röda Korsets första hjälpen-grupp

I notisen angående Svenska rallyt framställs Röda Korset felaktigt i ett omhändertagande av den skadade kvinnan.

Jag var med på detta omhändertagande och Röda Korsets första hjälpen-grupp stabiliserade hela tiden kvinnan i väntan på ambulans som vi direkt ansågs behövas med skadan kvinnan hade. Detta gjorde vi i samarbete med räddningstjänst och senare ambulans.


Heléne Hjalmarson uppdragsledare Röda Korsets första hjälpen-grupp