2016-02-17 08:15

2016-02-17 08:15

Cancerdrabbad fick vänta flera månader på diagnos

VÄRMLAND

Patienten fick vänta i över tre månader på en diagnos. Nu gör landstinget en lex Maria-anmälan sedan det visat sig att patienten hade insjuknat i prostatacancer.

Det var primärvården som remitterade patienten till urologmottagningen på grund av misstanke om prostatacancer. Det var i juli. Remissen bedömdes med en månads prioritet.

Men på grund av bemanningsbrist skickades inte remissen vidare förrän i slutet av september, då till privat vårdgivare. I mitten av oktober undersöktes patienten och misstanken om prostatacancer bekräftades. En biopsi genomfördes.

Nu pågår behandling av patienten, enligt lex Maria-anmälan.

Det var primärvården som remitterade patienten till urologmottagningen på grund av misstanke om prostatacancer. Det var i juli. Remissen bedömdes med en månads prioritet.

Men på grund av bemanningsbrist skickades inte remissen vidare förrän i slutet av september, då till privat vårdgivare. I mitten av oktober undersöktes patienten och misstanken om prostatacancer bekräftades. En biopsi genomfördes.

Nu pågår behandling av patienten, enligt lex Maria-anmälan.