2016-02-15 06:00

2016-02-15 06:00

Hög tid att vaccinera sig

HÄLSA: Rekommenderas vid vänernära friluftsliv

För den som brukar vara ute i naturen i närheten Vänern är det dags att boka tid för vaccinering om ska hinna få ett bra skydd mot TBE innan fästingsäsongen är över oss.

Det är framför allt två sjukdomar som förs över till människor via fästingbett – borrelia och TBE. Borrelia är betydligt vanligare men mindre farligt än TBE som ger hjärnhinneinflammation.

– Har man inget skydd är det hög tid att beställa tid på vårdcentralen för vaccination, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare på Centralsjukhuset i Karlstad.

Det gäller framför allt de som rör sig i naturen i närheten av Vänern eller andra utsatta delar av landet. Två doser ges första året med minst fyra veckors mellanrum. En tredje dos ges året därpå och sedan behövs påfyllning ungefär vart femte år. Personer över 60 år rekommenderas en extra dos ,det vill säga tre doser i stället för två doser första året.

Fem fall

I Värmland konstaterades fem fall av TBE förra året, varav tre tros ha smittats inom länets gränser. Ett område i närheten av Segmon i Grums har visat sig vara speciellt drabbad av fästingar med TBE-smitta. För detta område finns det en stark vaccinationsrekommendation.

– Det är få fall men det är en besvärlig sjukdom för de som blir smittade, säger Ingemar Hallén.

Borrelia drabbar sannolikt hundratals människor i Värmland varje år. Den är sällan lika allvarlig som TBE och går att behandla med antibiotika.

Kan vara svårtolkat

Borrelia kan yttra sig på många sätt bland annat ledinflammation, huvudvärk, nervsmärta och att man blir allmänt nedsatt. Karaktäristiskt är en röd ring som sakta växer och som efterhand bleknar i mitten.

– Ett blodprov kan vara negativt i ett tidigt skede trots att man är smittad och det kan behöva tas om. Det kan vara svårtolkat, säger Ingemar Hallén.

Det är för tidigt att säga om årets vinter är gynnsam för fästingarna.

– En kall och snöfattig period som vi hade ett tag borde vara besvärligt för insekter. Men jag är tveksam om det har någon betydelse. Det viktigaste är hur det blir för värddjuren, rådjur och sorkar. Blir det en svår vinter för dem minskar spridningen. Annars är fästingarna känsligast för om det är torrt under sommaren, säger Didrik Vanhoenacker, biolog på Naturhistoriska museet.

Det är framför allt två sjukdomar som förs över till människor via fästingbett – borrelia och TBE. Borrelia är betydligt vanligare men mindre farligt än TBE som ger hjärnhinneinflammation.

– Har man inget skydd är det hög tid att beställa tid på vårdcentralen för vaccination, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare på Centralsjukhuset i Karlstad.

Det gäller framför allt de som rör sig i naturen i närheten av Vänern eller andra utsatta delar av landet. Två doser ges första året med minst fyra veckors mellanrum. En tredje dos ges året därpå och sedan behövs påfyllning ungefär vart femte år. Personer över 60 år rekommenderas en extra dos ,det vill säga tre doser i stället för två doser första året.

Fem fall

I Värmland konstaterades fem fall av TBE förra året, varav tre tros ha smittats inom länets gränser. Ett område i närheten av Segmon i Grums har visat sig vara speciellt drabbad av fästingar med TBE-smitta. För detta område finns det en stark vaccinationsrekommendation.

– Det är få fall men det är en besvärlig sjukdom för de som blir smittade, säger Ingemar Hallén.

Borrelia drabbar sannolikt hundratals människor i Värmland varje år. Den är sällan lika allvarlig som TBE och går att behandla med antibiotika.

Kan vara svårtolkat

Borrelia kan yttra sig på många sätt bland annat ledinflammation, huvudvärk, nervsmärta och att man blir allmänt nedsatt. Karaktäristiskt är en röd ring som sakta växer och som efterhand bleknar i mitten.

– Ett blodprov kan vara negativt i ett tidigt skede trots att man är smittad och det kan behöva tas om. Det kan vara svårtolkat, säger Ingemar Hallén.

Det är för tidigt att säga om årets vinter är gynnsam för fästingarna.

– En kall och snöfattig period som vi hade ett tag borde vara besvärligt för insekter. Men jag är tveksam om det har någon betydelse. Det viktigaste är hur det blir för värddjuren, rådjur och sorkar. Blir det en svår vinter för dem minskar spridningen. Annars är fästingarna känsligast för om det är torrt under sommaren, säger Didrik Vanhoenacker, biolog på Naturhistoriska museet.

Borrelia och TBE

Borrelia är en bakterieinfektion som först visar sig på huden, men som i svåra fall kan drabba nervsystemet. Vid tidig diagnos kan infektionen behandlas med antibiotika, men borrelia kan i många fall vara svåra att diagnostisera. TBE, som är en virusinfektion, är den allvarligaste fästingöverförda infektionen inom regionen och orsakar varje år många fall med kvarstående neurologiska skador samt enstaka dödsfall.

Källa: Sahlgrenska akademin