2016-02-12 15:59

2016-02-12 15:59

"Vi kommer självklart att överklaga domen"

VARGJAKTEN

Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland, kommenterar Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att inte tillåta licensjakt på varg i Värmlands och Örebros län 2016, så här:

– ­Vi kommer självklart att överklaga domen. Med det resonemang som Förvaltningsrätten för kan vi aldrig få en fungerande vargförvaltning i Sverige.

– Trots att en majoritet av riksdagens ledamöter, regeringen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, markägare, landsbygdsbor och jägare har varit eniga om behovet av jakt på varg stoppas nu licensjakten i Värmland och Örebro län.

– De demokratiska processerna sätts åt sidan. Värmland med halva den skandinaviska vargstammen är hårt drabbat och vi ser hur klövviltstammarna, och främst älgstammen, nu är nere i nivåer där de inte längre är jaktbara. Jag är djupt oroad över utvecklingen, säger Ingemar Tönnberg.

– ­Vi kommer självklart att överklaga domen. Med det resonemang som Förvaltningsrätten för kan vi aldrig få en fungerande vargförvaltning i Sverige.

– Trots att en majoritet av riksdagens ledamöter, regeringen, Naturvårdsverket, länsstyrelser, markägare, landsbygdsbor och jägare har varit eniga om behovet av jakt på varg stoppas nu licensjakten i Värmland och Örebro län.

– De demokratiska processerna sätts åt sidan. Värmland med halva den skandinaviska vargstammen är hårt drabbat och vi ser hur klövviltstammarna, och främst älgstammen, nu är nere i nivåer där de inte längre är jaktbara. Jag är djupt oroad över utvecklingen, säger Ingemar Tönnberg.