2016-02-11 10:17

2016-02-11 14:06

Vargjakt som längst i tre dagar

VÄRMLAND: Efter åtta veckors funderande

Förvaltningsrätten i Karlstad kommer att meddela sin dom i vargjaktsmålet på fredag eftermiddag. Men även om rätten kommer fram till att licensjakten är laglig så kan den inte pågå längre än till och med måndag. Naturvårdsverket säger nämligen nej till förlängning av jakttiden.

18 december förra året kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att myndighetsbeslut om licensjakt på varg får överklagas till domstol. Redan samma dag tog flera naturvårdsföreningar och dessutom privatpersoner chansen och överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad som började med att besluta om inhibition. Jakten fick inte påbörjas förrän en dom fallit i sakfrågan.

Sedan dess - i hela åtta veckor - har förvaltningsrätten funderat. Men nu är det äntligen en dom på gång. På fredag eftermiddag kommer den, lovar rätten.

För några dagar sedan begärde länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län att licensjakten skulle förlängas med upp till två veckor med hänvisning till undantagsregler. Men så blir det inte. Naturvårdsverket sade på torsdagen nej till denna begäran.

18 december förra året kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att myndighetsbeslut om licensjakt på varg får överklagas till domstol. Redan samma dag tog flera naturvårdsföreningar och dessutom privatpersoner chansen och överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad som började med att besluta om inhibition. Jakten fick inte påbörjas förrän en dom fallit i sakfrågan.

Sedan dess - i hela åtta veckor - har förvaltningsrätten funderat. Men nu är det äntligen en dom på gång. På fredag eftermiddag kommer den, lovar rätten.

För några dagar sedan begärde länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län att licensjakten skulle förlängas med upp till två veckor med hänvisning till undantagsregler. Men så blir det inte. Naturvårdsverket sade på torsdagen nej till denna begäran.