2016-02-09 06:00

2016-02-10 09:54

Vänlighet påverkar hur du mår

VÄNLIGA VECKAN: Spelar roll för välbefinnandet

Att vara vänlig har stor betydelse för ditt välmående.
Enligt forskare känner ditt välmående också av om vänligheten är på riktigt.

Att byta däck åt en strandad medtrafikant kan få positiv effekt på hur du mår.

– Att vara vänlig och uttrycka vänlighet eller hjälpsamhet mot andra människor gör att vi upplever att vi är av betydelse för andra och meningsfulla, säger Per Kristensson, professor i psykologi vid Karlstads universitet.

– Och att uppleva att vara meningsfull för någon annan är väldigt sammankopplat med välmående.

Men för att få ta del av en extra skjuts välmående krävs det att din vänlighet har rätt syfte. Att göra en bra sak bara för att få skriva om det på Facebook och få uppskattande kommentarer kommer inte att få samma effekt, enligt Kristensson.

– Då kommer inte känslorna av välbefinnande att utlösas på samma sätt. Det går inte att lura sitt välbefinnande särskilt mycket.

 

Att byta däck åt en strandad medtrafikant kan få positiv effekt på hur du mår.

– Att vara vänlig och uttrycka vänlighet eller hjälpsamhet mot andra människor gör att vi upplever att vi är av betydelse för andra och meningsfulla, säger Per Kristensson, professor i psykologi vid Karlstads universitet.

– Och att uppleva att vara meningsfull för någon annan är väldigt sammankopplat med välmående.

Men för att få ta del av en extra skjuts välmående krävs det att din vänlighet har rätt syfte. Att göra en bra sak bara för att få skriva om det på Facebook och få uppskattande kommentarer kommer inte att få samma effekt, enligt Kristensson.

– Då kommer inte känslorna av välbefinnande att utlösas på samma sätt. Det går inte att lura sitt välbefinnande särskilt mycket.