2016-02-09 06:00

2016-02-09 06:00

Miljoner till naturskyddet

VÄRMLAND

Länsstyrelsen i Värmland har fått ökade medel från Naturvårdsverket för att förvalta länets naturskyddsområden. Totalt drygt nio miljoner kronor för 2016, vilket är omkring tre miljoner mer än förra året. Det här innebär att redan skyddade naturområden kommer att göras mer tillgängliga för friluftslivet, till exempel genom att parkeringsplatser tillskapas.

I år kommer större satsningar bland annat att göras på att rusta upp friluftsanordningar i Hovfjället, Värmlandsskärgården och på Hammarö sydspets.

Länsstyrelsen i Värmland har fått ökade medel från Naturvårdsverket för att förvalta länets naturskyddsområden. Totalt drygt nio miljoner kronor för 2016, vilket är omkring tre miljoner mer än förra året. Det här innebär att redan skyddade naturområden kommer att göras mer tillgängliga för friluftslivet, till exempel genom att parkeringsplatser tillskapas.

I år kommer större satsningar bland annat att göras på att rusta upp friluftsanordningar i Hovfjället, Värmlandsskärgården och på Hammarö sydspets.