2016-02-08 12:11

2016-02-08 14:07

Jägarna vill ha utökad tid för jakt på varg

VÄRMLAND: Beslutet har fastnat i domstolen

Om en vecka går tiden ut för jakt på varg, eftersom beslutet om jakt har fastnat i en komplicerad juridisk process.
Nu vill jägarna att jakttiden förlängs.
– Får vi bara en vecka eller två på oss och med god snötillgång kan vi klara jakten i år, säger Gunnar Glöersen, vid Jägareförbundet.

Naturvårdsverket har tidigare beslutat att 46 vargar får skjutas i Sverige, varav 20 i Värmland och ytterligare sex som ska delas med Lokareviret med Örebro län.

– Om det inte blir någon jakt i år kommer kraven på nästa års jakt att bli högre, säger Gunnar Glöersen som är Jägareförbundets rovdjursexpert och konsulent i Värmland. Då måste 100 vargar skjutas för att stoppa tillväxten av vargstammen.

– Dessutom tar vargen nu så pass med älg att älgjakten i en del områden kan komma att ställas in.

Beslutet om jakt gäller tre revir i Värmland, i områden med hög vargtäthet och många fårgårdar, nämligen Vimyren i norra Värmland, Brattfors mellan Karlstad och Filipstad och Sandsjön mellan Hagfors och Filipstad. Värmland delar också sex vargar med Örebro i Lokareviret.

Gunnar Glöersen hävdar att mellan 20 och 60 procent av fårgårdarna i reviren har lagts ner på grund av vargen.

– Vi ser också att vargen tar nästan hela avkastningen på älg i en del områden.

En ny ordning har införts när det gäller beslut om vargjakten. Naturvårdsverket sätter en ram för riket, och delegerar detaljerna till länsstyrelserna.

Länsstyrelsens i Värmland beslut har överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad, som ännu inte fattat något beslut.

– Det visar att den ordning som gäller är omöjlig, säger Gunnar Glöersen. Han vill i stället att länsstyrelsernas beslut bara ska kunna överklagas till Naturvårdsverket och som sista instans en enda kammarrätt.

– Vi tror att också regeringen vill ha en sådan ordning, säger Gunnar Glöersen.

Om jakttiden förlängs riskerar jakten att ske under vargarnas parningsperiod.

– De sista åren med vargjakt har alla alfaindivider skjutits där man har jagat. Eftersom tikarna skjuts finns inte risken att en ensam tik måste föda upp sina valpar.

 

Naturvårdsverket har tidigare beslutat att 46 vargar får skjutas i Sverige, varav 20 i Värmland och ytterligare sex som ska delas med Lokareviret med Örebro län.

– Om det inte blir någon jakt i år kommer kraven på nästa års jakt att bli högre, säger Gunnar Glöersen som är Jägareförbundets rovdjursexpert och konsulent i Värmland. Då måste 100 vargar skjutas för att stoppa tillväxten av vargstammen.

– Dessutom tar vargen nu så pass med älg att älgjakten i en del områden kan komma att ställas in.

Beslutet om jakt gäller tre revir i Värmland, i områden med hög vargtäthet och många fårgårdar, nämligen Vimyren i norra Värmland, Brattfors mellan Karlstad och Filipstad och Sandsjön mellan Hagfors och Filipstad. Värmland delar också sex vargar med Örebro i Lokareviret.

Gunnar Glöersen hävdar att mellan 20 och 60 procent av fårgårdarna i reviren har lagts ner på grund av vargen.

– Vi ser också att vargen tar nästan hela avkastningen på älg i en del områden.

En ny ordning har införts när det gäller beslut om vargjakten. Naturvårdsverket sätter en ram för riket, och delegerar detaljerna till länsstyrelserna.

Länsstyrelsens i Värmland beslut har överklagats till Förvaltningsrätten i Karlstad, som ännu inte fattat något beslut.

– Det visar att den ordning som gäller är omöjlig, säger Gunnar Glöersen. Han vill i stället att länsstyrelsernas beslut bara ska kunna överklagas till Naturvårdsverket och som sista instans en enda kammarrätt.

– Vi tror att också regeringen vill ha en sådan ordning, säger Gunnar Glöersen.

Om jakttiden förlängs riskerar jakten att ske under vargarnas parningsperiod.

– De sista åren med vargjakt har alla alfaindivider skjutits där man har jagat. Eftersom tikarna skjuts finns inte risken att en ensam tik måste föda upp sina valpar.