2016-02-07 12:48

2016-02-07 12:49

Redan för sent med vargjakt i år

ROVDJUR: Förvaltningsrättens dom dröjer

Det är i praktiken redan för sent med licensjakt på varg i år. Förvaltningsrätten har ännu inte samlat sig till en dom och från och med måndag i nästa vecka inträder ett jaktförbud för att inte störa vargarnas parning.

Dagarna före jul slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att länsstyrelsers och Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg kan överklagas till domstol, vad än regeringen tycker och tänker. Flera naturvårdsföreningar och även privatpersoner tog genast chansen och överklagade till bland annat Förvaltningsrätten i Karlstad som efter några dagar beslutade om inhibition. Jakten fick inte påbörjas förrän dom fallit i sakfrågan.

Sedan dess har de överklagande, men också länsstyrelser och jaktorganisationer, i inlagor till Förvaltningsrätten utvecklat sina argument. Förvaltningsrätten har läst och funderat men ännu inte kommit fram till någon dom. Och nu är det bara en vecka kvar av den planerade jakttiden.

I praktiken är det alltså redan klart att det inte blir någon licensjakt på varg. Någon förlängd jakttid kan det inte bli tal om eftersom detta skulle kollidera med vargens parningsperiod.

Svenska Jägareförbundet skickade så sent som i torsdags in en ny inlaga trots att man är medveten om att detta kan försena domslutet ännu mer.

Jägareförbundet pekar på att en utebliven licensjakt av en del kan tas som ursäkt för att bedriva illegal jakt. Och det skulle inte medverka till ett bevarande av den svenska vargstammen. Men det handlar också om älgjakten som riskerar att till stor del ställas in till hösten.

– Vargar i ett revir tar kanske 120 älgar under ett år, säger Gunnar Glöersen på jägareförbundet. Om i stället tre revir etableras på samma område kan det bli 360 älgar per år. Det är mer än vad som blir över till jägarna.

Dagarna före jul slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att länsstyrelsers och Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg kan överklagas till domstol, vad än regeringen tycker och tänker. Flera naturvårdsföreningar och även privatpersoner tog genast chansen och överklagade till bland annat Förvaltningsrätten i Karlstad som efter några dagar beslutade om inhibition. Jakten fick inte påbörjas förrän dom fallit i sakfrågan.

Sedan dess har de överklagande, men också länsstyrelser och jaktorganisationer, i inlagor till Förvaltningsrätten utvecklat sina argument. Förvaltningsrätten har läst och funderat men ännu inte kommit fram till någon dom. Och nu är det bara en vecka kvar av den planerade jakttiden.

I praktiken är det alltså redan klart att det inte blir någon licensjakt på varg. Någon förlängd jakttid kan det inte bli tal om eftersom detta skulle kollidera med vargens parningsperiod.

Svenska Jägareförbundet skickade så sent som i torsdags in en ny inlaga trots att man är medveten om att detta kan försena domslutet ännu mer.

Jägareförbundet pekar på att en utebliven licensjakt av en del kan tas som ursäkt för att bedriva illegal jakt. Och det skulle inte medverka till ett bevarande av den svenska vargstammen. Men det handlar också om älgjakten som riskerar att till stor del ställas in till hösten.

– Vargar i ett revir tar kanske 120 älgar under ett år, säger Gunnar Glöersen på jägareförbundet. Om i stället tre revir etableras på samma område kan det bli 360 älgar per år. Det är mer än vad som blir över till jägarna.