2016-01-27 13:42

2016-01-27 13:42

Rot och rut ökar rejält i Värmland

EKONOMI: Rekord under 2015

600 miljoner kronor. Så mycket fick värmlänningarna utbetalt i rot- och rutavdrag under 2015.
Det är också rekord i utbetalningar som skattereducerar exempelvis renoveringar och städhjälp.

Både rot- och rutavdragen har ökat stadigt varje år sedan de infördes 2009. 2015 betalades totalt 23,3 miljarder kronor för både rot och rut i Sverige, en ökning med 3,3 miljarder från året innan.

Men även i Värmland har utbetalningarna av rot och rut ökat. Utbetalningarna av rotavdragen landade på drygt 525 miljoner kronor, en ökning med omkring 20 procent från 2014.

Flest i Karlstad

Motsvarande siffra för rutavdragen var drygt 60 miljoner kronor, en ökning med nio procent.

Allra flest utbetalningar av rot och rut gjordes i Karlstad, följt av Arvika och Kristinehamn.

Totalt beviljades drygt 36 000 värmlänningar rotavdrag och 17 000 rutavdrag ifjol, uppger Sveriges Radio Värmland. Utförarna var drygt 1700 respektive knappt 400 under samma år.

Senast 1 februari

Enligt Skatteverket fördubblades utbetalningarna till utförare av rot-arbeten i riket under december ifjol, jämfört med samma period 2014. Orsaken till att ökningen av rot var särskilt stor i just december antas vara vilket antas bero på att avdraget för rot sänktes från 50 till 30 procent vid årsskiftet.

Arbeten som betalats av kund till utförare i december förra året handläggs även under januari. Det är utförarna som ansöker om utbetalning från Skatteverket.

– Vi vill påminna om att utförarna måste ansöka om utbetalning senast 1 februari för arbeten som betalades av kunden under 2015, säger Henrik Westerlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Kommer ansökan in efter den 1 februari blir det tyvärr ingen utbetalning.

Både rot- och rutavdragen har ökat stadigt varje år sedan de infördes 2009. 2015 betalades totalt 23,3 miljarder kronor för både rot och rut i Sverige, en ökning med 3,3 miljarder från året innan.

Men även i Värmland har utbetalningarna av rot och rut ökat. Utbetalningarna av rotavdragen landade på drygt 525 miljoner kronor, en ökning med omkring 20 procent från 2014.

Flest i Karlstad

Motsvarande siffra för rutavdragen var drygt 60 miljoner kronor, en ökning med nio procent.

Allra flest utbetalningar av rot och rut gjordes i Karlstad, följt av Arvika och Kristinehamn.

Totalt beviljades drygt 36 000 värmlänningar rotavdrag och 17 000 rutavdrag ifjol, uppger Sveriges Radio Värmland. Utförarna var drygt 1700 respektive knappt 400 under samma år.

Senast 1 februari

Enligt Skatteverket fördubblades utbetalningarna till utförare av rot-arbeten i riket under december ifjol, jämfört med samma period 2014. Orsaken till att ökningen av rot var särskilt stor i just december antas vara vilket antas bero på att avdraget för rot sänktes från 50 till 30 procent vid årsskiftet.

Arbeten som betalats av kund till utförare i december förra året handläggs även under januari. Det är utförarna som ansöker om utbetalning från Skatteverket.

– Vi vill påminna om att utförarna måste ansöka om utbetalning senast 1 februari för arbeten som betalades av kunden under 2015, säger Henrik Westerlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Kommer ansökan in efter den 1 februari blir det tyvärr ingen utbetalning.

Så här ändrades reglerna

• Skattereduktionen för rot är sänkt från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet är oförändrat: 50 000 kronor per person och år.

• För rut är skattereduktionen fortfarande 50 procent av arbetskostnaden, men maxbeloppet är sänkt till 25 000 kronor per person.

• Rot och rut räknas ihop och är maximerat till 50 000 kronor i skattereduktion per person och år.

Källa: Skatteverket