2016-01-27 10:43

2016-01-27 10:43

Patient dog efter fördröjd diagnos

LEX MARIA

Landstinget i Värmland har gjort en anmälan enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg angående en händelse från september förra året då en äldre person larmade ambulans efter att ha vaknat med smärtor i ryggen och bröstet.

Patienten undersöks och för rådet att avvakta hemma.

Efter sju timmar kallar man på ambulans igen, då är patienten okontaktbar. Återupplivningsförsök gör men patienter avlider.

Obduktionen visade att ett aortabråck brustit.

Patienten undersöks och för rådet att avvakta hemma.

Efter sju timmar kallar man på ambulans igen, då är patienten okontaktbar. Återupplivningsförsök gör men patienter avlider.

Obduktionen visade att ett aortabråck brustit.