2016-01-22 11:15

2016-01-22 11:15

"Jag vill påstå att vi är duktiga där nere"

VÄRMLAND: Riste om värmländska EU-kontorets första år

Ett kontor. Två anställda. Tre miljoner i kostnad per år.
Region Värmlands EU-kontor har summerat sitt första år.
– En helt nödvändig satsning, säger regionrådet Tomas Riste.

Region Värmland european office i Bryssel är det officiella namnet och den högtidliga invigningen skedde i februari 2015. Två personer rekryterades för att bevaka Värmlands intressen i EU, båda med lång erfarenhet av det byråkratiska arbetet inom EU och med ett brett kontaktnät på plats.

– Vi måste finnas på plats med eget folk som lyfter våra frågor och pekar på brister och möjligheter för Värmland, säger Tomas Riste.

Summeringen av det första verksamhetsåret ger en bild av hur det konkreta vardagsarbetet går till: deltagande i konferenser, frukostmöten, lunchmöten, ta emot studiebesök från Värmland och kartläggning av potentiella samarbetspartners för Värmland.

Kontorets personal jobbar även med kommunikation, utbildning och olika projekt.

– Det gäller att vi skapar kontakter och har kunskap om systemet. Det är ovärderligt eftersom vi påverkas så mycket av EU, säger Tomas Riste.

Är du nöjd med resultatet hittills?

– Ja. Jag vill påstå att vi är duktiga där nere. Vår personal har hög kompetens och gör ett bra jobb.

Alla svenska regioner utom Halland finns på plats i Bryssel. Totalt i Europa finns det över 1 300 regioner/län så det är en inte alldeles enkel match att göra sin röst hörd.

Ett område där Värmland vill synas och höras är inom den skogliga bioenergin. En större EU-satsning är på gång och här ser det värmländska företagsnätverket Paper province möjligheter att på sikt skapa nya jobb i Värmland.

I tisdags möttes intressenter i Bryssel. Från Paper Province deltog Carl Zotterman.

– Vi ville visa upp våra tillgångar, kompetensen och möjligheterna med infrastrukturen, säger han.

Region Värmland european office i Bryssel är det officiella namnet och den högtidliga invigningen skedde i februari 2015. Två personer rekryterades för att bevaka Värmlands intressen i EU, båda med lång erfarenhet av det byråkratiska arbetet inom EU och med ett brett kontaktnät på plats.

– Vi måste finnas på plats med eget folk som lyfter våra frågor och pekar på brister och möjligheter för Värmland, säger Tomas Riste.

Summeringen av det första verksamhetsåret ger en bild av hur det konkreta vardagsarbetet går till: deltagande i konferenser, frukostmöten, lunchmöten, ta emot studiebesök från Värmland och kartläggning av potentiella samarbetspartners för Värmland.

Kontorets personal jobbar även med kommunikation, utbildning och olika projekt.

– Det gäller att vi skapar kontakter och har kunskap om systemet. Det är ovärderligt eftersom vi påverkas så mycket av EU, säger Tomas Riste.

Är du nöjd med resultatet hittills?

– Ja. Jag vill påstå att vi är duktiga där nere. Vår personal har hög kompetens och gör ett bra jobb.

Alla svenska regioner utom Halland finns på plats i Bryssel. Totalt i Europa finns det över 1 300 regioner/län så det är en inte alldeles enkel match att göra sin röst hörd.

Ett område där Värmland vill synas och höras är inom den skogliga bioenergin. En större EU-satsning är på gång och här ser det värmländska företagsnätverket Paper province möjligheter att på sikt skapa nya jobb i Värmland.

I tisdags möttes intressenter i Bryssel. Från Paper Province deltog Carl Zotterman.

– Vi ville visa upp våra tillgångar, kompetensen och möjligheterna med infrastrukturen, säger han.