2016-01-21 10:56

2016-01-21 11:00

Saga och Lucas är populärast

VÄRMLAND: Namntoppen 2015

Saga och Lucas var de vanligaste namnen på värmländska bebisar under 2015. 28 gavs namnet Saga medan 29 gavs namnet Lucas.

Det är SCB som ställt samman statistiken som visar att Elsa behåller sin förstaplats som det vanligaste tilltalsnamnet bland flickor i Sverige.

För pojkarna är William återigen etta i Sverige efter två år på andraplatsen.

Årets klättrare bland toppnamnen är Saga.

Namnet Elsa, som gavs till 872 flickor, toppar för andra året i rad bland de flickor som fick sina tilltalsnamn under 2015. Även tvåan Alice och trean Maja har behållit sina placeringar från föregående år.

På fjärde plats hittar vi uppstickaren Saga som klättrat från plats 21. Ella på plats fem och Wilma på plats nio åkte båda ut från topp tio 2014 men gör nu comeback.

De som fått lämna topp tio är Agnes, Linnea och Molly.

Namnet William gavs till 977 pojkar vilket innebär en överlägsen förstaplats. William har varit det vanligaste pojknamnet vid fem tidigare tillfällen; 2003, 2004, 2007, 2011 och 2012.

Lucas, som innehaft tätplatsen de två senaste åren, får nu nöja sig med en andraplats.

Liam, som gjorde entré på topp tio 2010, har avancerat till en tredjeplats. Alexander fick lämna topp tio till förmån för Axel.

Nya populära namn

Flickornas topp 100 innehåller fem nya namn; Bianca, Hedvig, Julie, Lo och Mariam. Av dessa hamnade Lo högst på listan, plats 83. Namnen som fick lämna plats för de nya var Elisa, Hedda, Lisa, Minna, Nicole och Victoria.

Algot, Folke, Kian, Levi och Ture var de nya pojknamnen på topp 100 med Kian högst placerad på plats 88. De namn som lämnade listan var Dante, Hampus, Mio, Neo och Svante.

Kian ökade allra snabbast

Bland flicknamnen ökade Lo och Saga mest, med 50 respektive 33 procent jämfört med föregående år. Namnen Kian och Henry ökade mest för pojkarna. Jämfört med 2014 ökade de med 115 respektive 38 procent. Namnen som minskade mest i popularitet var Hilda, Linus och Elvin.

Unika namn och stavningar

Om varje unik stavning av ett namn räknas, gavs 6 882 olika namn till 55 320 flickor under 2015. Till de 59 109 pojkarna gavs, med motsvarande räknesätt, 6 353 namn. Många flickor och pojkar, 4 458 respektive 4 136, var helt ensamma om det namn eller den stavning av namnet de fick. Av de som namngavs under 2015 fick 2 440 barn namn eller namnstavningar som över huvud taget inte förekommer i befolkningen tidigare.

Det är SCB som ställt samman statistiken som visar att Elsa behåller sin förstaplats som det vanligaste tilltalsnamnet bland flickor i Sverige.

För pojkarna är William återigen etta i Sverige efter två år på andraplatsen.

Årets klättrare bland toppnamnen är Saga.

Namnet Elsa, som gavs till 872 flickor, toppar för andra året i rad bland de flickor som fick sina tilltalsnamn under 2015. Även tvåan Alice och trean Maja har behållit sina placeringar från föregående år.

På fjärde plats hittar vi uppstickaren Saga som klättrat från plats 21. Ella på plats fem och Wilma på plats nio åkte båda ut från topp tio 2014 men gör nu comeback.

De som fått lämna topp tio är Agnes, Linnea och Molly.

Namnet William gavs till 977 pojkar vilket innebär en överlägsen förstaplats. William har varit det vanligaste pojknamnet vid fem tidigare tillfällen; 2003, 2004, 2007, 2011 och 2012.

Lucas, som innehaft tätplatsen de två senaste åren, får nu nöja sig med en andraplats.

Liam, som gjorde entré på topp tio 2010, har avancerat till en tredjeplats. Alexander fick lämna topp tio till förmån för Axel.

Nya populära namn

Flickornas topp 100 innehåller fem nya namn; Bianca, Hedvig, Julie, Lo och Mariam. Av dessa hamnade Lo högst på listan, plats 83. Namnen som fick lämna plats för de nya var Elisa, Hedda, Lisa, Minna, Nicole och Victoria.

Algot, Folke, Kian, Levi och Ture var de nya pojknamnen på topp 100 med Kian högst placerad på plats 88. De namn som lämnade listan var Dante, Hampus, Mio, Neo och Svante.

Kian ökade allra snabbast

Bland flicknamnen ökade Lo och Saga mest, med 50 respektive 33 procent jämfört med föregående år. Namnen Kian och Henry ökade mest för pojkarna. Jämfört med 2014 ökade de med 115 respektive 38 procent. Namnen som minskade mest i popularitet var Hilda, Linus och Elvin.

Unika namn och stavningar

Om varje unik stavning av ett namn räknas, gavs 6 882 olika namn till 55 320 flickor under 2015. Till de 59 109 pojkarna gavs, med motsvarande räknesätt, 6 353 namn. Många flickor och pojkar, 4 458 respektive 4 136, var helt ensamma om det namn eller den stavning av namnet de fick. Av de som namngavs under 2015 fick 2 440 barn namn eller namnstavningar som över huvud taget inte förekommer i befolkningen tidigare.