2016-01-21 14:16

2016-01-21 14:17

Han tackar nej till Karlstads stift

BISKOPSVALET: Sven Hillert har uppmanats kandidera i biskopsvalet

Prästen och teologie doktorn Sven Hillert vill inte bli ny biskop i Karlstads stift.
– Jag har fått frågan om att ställa upp i valet, bekräftar han, men jag har också tackat nej till erbjudandet.
Därmed har ytterligare en rikskänd och tänkbar kandidat val tackat nej.

Sent förra året meddelade Cristina Grenholm, samordningschef för rikskyrkans teologiska arbete, att hon inte vill delta.

Sven Hillerts ”nejtack” innebär att en av Svenska kyrkans tyngsta väljer bort biskopsvalet i Karlstad.

Hillert, som är teologie doktor, var församlingspräst under många år, blev senare (fram till nedläggningen) rektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut.

Han har varit aktuell som kandidat vid tre tidigare biskopsval, Västerås, Stockholm och Härnösand.

I dag är Sven Hillert, på heltid, ledare för rikskyrkans stora projekt ”Dela tro, dela liv”.

Han har också bakom sig ett flertal uppmärksammade böcker.

I samband med ett av de tidigare biskopsvalen (Härnösand) talade Sven Hillert om kyrkans roll och uppgift.

Han tog då fasta på att Svenska kyrkan ska ”ge hopp och tro till hela Skapelsen”. Och att kyrkan ska vara till för ”varje människa”.

Sven Hillerts nej till att bli kandidat att efterträda Esbjörn Hagberg innebär i dagsläget:

Två starka kvinnor nämns allt oftare i samband med det kommande biskopsvalet, Lena Skoting, kyrkoherde i Säffle, och Karin Johannesson, komminister i Övre Älvdals församling i norra Värmland.

Sven Hillerts ”nejtack” innebär att en av Svenska kyrkans tyngsta väljer bort biskopsvalet i Karlstad.

Hillert, som är teologie doktor, var församlingspräst under många år, blev senare (fram till nedläggningen) rektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut.

Han har varit aktuell som kandidat vid tre tidigare biskopsval, Västerås, Stockholm och Härnösand.

I dag är Sven Hillert, på heltid, ledare för rikskyrkans stora projekt ”Dela tro, dela liv”.

Han har också bakom sig ett flertal uppmärksammade böcker.

I samband med ett av de tidigare biskopsvalen (Härnösand) talade Sven Hillert om kyrkans roll och uppgift.

Han tog då fasta på att Svenska kyrkan ska ”ge hopp och tro till hela Skapelsen”. Och att kyrkan ska vara till för ”varje människa”.

Sven Hillerts nej till att bli kandidat att efterträda Esbjörn Hagberg innebär i dagsläget:

Två starka kvinnor nämns allt oftare i samband med det kommande biskopsvalet, Lena Skoting, kyrkoherde i Säffle, och Karin Johannesson, komminister i Övre Älvdals församling i norra Värmland.