2016-01-19 18:11

2016-01-19 18:11

"Utmaningen är att få in unga krafter"

VÄRMLAND: Skiftande verksamhet efter Folkets hus storhetstid

De Folkets hus som har någon driftig person anställd för att skapa egna arrangemang klarar sig bra även 2016. Men storhetstiden är förbi och några föreningar går på sparlåga.

Han är väldigt positiv, Hans Hilding, regionordförande för Folkets hus och parker och föreståndare för Björneborgs Folkets hus och park. Ett förening som firade 100 år redan 2011.

– Vi har 36 föreningar anslutna i Värmland som är aktiva i olika former kan man säga. Det är nog så viktigt att de finns kvar och varje hus hittar sitt område och fyller sin funktion. Det ska inte vara den tjocka plånboken som avgör vem som får uppleva kultur, säger han.

När föreningarna bildades i början av 1900-talet var de sprungna ur ett behov. När det sedan gick bra för Sverige under 40- 50- och 60-talen så byggdes många av Folkets hus ut och blev stora anläggningar.

– Kommunen tog ett stort ekonomiskt ansvar för att det blev så. När det sedan blev sämre tider även för dem så stod föreningen där med alldeles för stora och dyra hus. De som lyckades bäst var de som kunde föryngra styrelsen och få in unga starka krafter som brinner för att arrangera.

– Där har vi utmaningen. Vi måste svinga med i tiden, uppdatera och digitalisera, hålla styrelsen ung och ha en bra verksamhet i huset. Föreningen måste bedriva mer än mötesverksamhet om kulturen ska kunna leva på landsbygden. Så vi måste visa att vi är duktiga och behövs. Göra oss omöjliga, säger Hans Hilding.

Det har han lyckats med i Björneborg. Precis som föreståndare i Skoghall, Forshaga, Ambjörby, Stranna och Högboda.

Han är väldigt positiv, Hans Hilding, regionordförande för Folkets hus och parker och föreståndare för Björneborgs Folkets hus och park. Ett förening som firade 100 år redan 2011.

– Vi har 36 föreningar anslutna i Värmland som är aktiva i olika former kan man säga. Det är nog så viktigt att de finns kvar och varje hus hittar sitt område och fyller sin funktion. Det ska inte vara den tjocka plånboken som avgör vem som får uppleva kultur, säger han.

När föreningarna bildades i början av 1900-talet var de sprungna ur ett behov. När det sedan gick bra för Sverige under 40- 50- och 60-talen så byggdes många av Folkets hus ut och blev stora anläggningar.

– Kommunen tog ett stort ekonomiskt ansvar för att det blev så. När det sedan blev sämre tider även för dem så stod föreningen där med alldeles för stora och dyra hus. De som lyckades bäst var de som kunde föryngra styrelsen och få in unga starka krafter som brinner för att arrangera.

– Där har vi utmaningen. Vi måste svinga med i tiden, uppdatera och digitalisera, hålla styrelsen ung och ha en bra verksamhet i huset. Föreningen måste bedriva mer än mötesverksamhet om kulturen ska kunna leva på landsbygden. Så vi måste visa att vi är duktiga och behövs. Göra oss omöjliga, säger Hans Hilding.

Det har han lyckats med i Björneborg. Precis som föreståndare i Skoghall, Forshaga, Ambjörby, Stranna och Högboda.