2016-01-19 11:35

2016-01-19 20:07

Nordea lägger ner tre kontor

VÄRMLAND: Årjäng, Charlottenberg och Grums drabbas

(UPPDATERAD) Nordea planerar att lägga ner tre lokalkontor i Värmland: i Grums, Årjäng och Charlottenberg från 31 maj i år.

– Konkret handlar det om att vi senare i år kommer att flytta våra verksamheter i Grums till Karlstad, Årjäng till Säffle och Charlottenberg till Arvika, säger Kristina Frid.

Hon är regionchef för Nordea Household Väst, den region som bland annat alla privatkunder i Värmland tillhör.

”Färre fysiska platser”

Kontoren i Grums, Årjäng och Charlottenberg varit för små för att kunna hålla den tillgänglighet och kvalité som önskas från Nordeas sida:

– Vi väljer därför att bygga upp större enheter på färre orter i Värmland, så att vi blir livskraftigare, starkare och når vår ambition att bli bäst på rådgivning, säger Kristina Frid.

– Det innebär att vi kommer att ha samma antal rådgivare som tidigare, men på färre fysiska platser där vi kan ha en hög tillgänglighet och hög kvalitet i vår rådgivning,

Hur många kunder som berörs vill inte Kristina Frid uppge:

– Jag kan inte kommentera det av konfidentiella skäl.

Vad händer med de anställda vid de tre kontoren?

– Avseende anställda så flyttas alla rådgivare med. De få medarbetare som arbetar i kundtjänst på de här kontoren, har vi en individuell dialog med kring deras fortsatta anställning i Nordea, säger Kristina Frid.

Meddelas via brev

Berörda kunder informeras i dagarna via brev om stängningen av kontoren och kan redan nu ta kontakt med sin rådgivare.

– De är efter förändringen varmt välkomna att träffa sin rådgivare vid det nya kontoret, eller att ha ett möte med sin rådgivare från en plats som de själva väljer online, säger Kristina Frid.

Enligt Nordea innebär ett onlinemöte med sin personliga rådgivare att man pratar med varandra på telefon, samtidigt som man har möjlighet att dela dataskärm. Ett annat alternativ är via Nordeas onlineenheter där rådgivning finns tillgänglig även under kvällstid och på helger.

”Blir till det bättre”

– Vi vet att några till en början kan tycka att det blir lite besvärligt med det nya, men är ändå övertygade om att förändringen blir till det bättre, säger Kristina Frid.

– I dag kan du i princip sköta alla dina dagliga bankärenden via internet, telefon och mobilen och allt färre kunder besöker oss därför för sina vardagsärenden.

– Konkret handlar det om att vi senare i år kommer att flytta våra verksamheter i Grums till Karlstad, Årjäng till Säffle och Charlottenberg till Arvika, säger Kristina Frid.

Hon är regionchef för Nordea Household Väst, den region som bland annat alla privatkunder i Värmland tillhör.

”Färre fysiska platser”

Kontoren i Grums, Årjäng och Charlottenberg varit för små för att kunna hålla den tillgänglighet och kvalité som önskas från Nordeas sida:

– Vi väljer därför att bygga upp större enheter på färre orter i Värmland, så att vi blir livskraftigare, starkare och når vår ambition att bli bäst på rådgivning, säger Kristina Frid.

– Det innebär att vi kommer att ha samma antal rådgivare som tidigare, men på färre fysiska platser där vi kan ha en hög tillgänglighet och hög kvalitet i vår rådgivning,

Hur många kunder som berörs vill inte Kristina Frid uppge:

– Jag kan inte kommentera det av konfidentiella skäl.

Vad händer med de anställda vid de tre kontoren?

– Avseende anställda så flyttas alla rådgivare med. De få medarbetare som arbetar i kundtjänst på de här kontoren, har vi en individuell dialog med kring deras fortsatta anställning i Nordea, säger Kristina Frid.

Meddelas via brev

Berörda kunder informeras i dagarna via brev om stängningen av kontoren och kan redan nu ta kontakt med sin rådgivare.

– De är efter förändringen varmt välkomna att träffa sin rådgivare vid det nya kontoret, eller att ha ett möte med sin rådgivare från en plats som de själva väljer online, säger Kristina Frid.

Enligt Nordea innebär ett onlinemöte med sin personliga rådgivare att man pratar med varandra på telefon, samtidigt som man har möjlighet att dela dataskärm. Ett annat alternativ är via Nordeas onlineenheter där rådgivning finns tillgänglig även under kvällstid och på helger.

”Blir till det bättre”

– Vi vet att några till en början kan tycka att det blir lite besvärligt med det nya, men är ändå övertygade om att förändringen blir till det bättre, säger Kristina Frid.

– I dag kan du i princip sköta alla dina dagliga bankärenden via internet, telefon och mobilen och allt färre kunder besöker oss därför för sina vardagsärenden.