2016-01-19 20:49

2016-01-19 20:49

Bioekonomi viktig i Bryssel

REGION VÄRMLAND

Region Värmland har nu under ett helt år haft ett kontor i Bryssel, EU:s huvudstad.

Den första verksamhetsrapporten är nu publicerad och av den framgår det att mycket av tiden har gått åt till att finna rätt arbetsformer. Men man har också i olika sammanhang lyft fram skoglig bioekonomi som ett prioriterat område för forskning och innovation i Värmland. Dessutom har man tryckt på för vikten av goda kommunikationer mellan Oslo och Stockholm även i ett europeiskt perspektiv.

Den första verksamhetsrapporten är nu publicerad och av den framgår det att mycket av tiden har gått åt till att finna rätt arbetsformer. Men man har också i olika sammanhang lyft fram skoglig bioekonomi som ett prioriterat område för forskning och innovation i Värmland. Dessutom har man tryckt på för vikten av goda kommunikationer mellan Oslo och Stockholm även i ett europeiskt perspektiv.