2016-01-18 19:48

2016-01-19 19:07

Högsta instans tar inte upp jakt

VÄRMLAND: Licensjakt på varg

Det blir ingen prövning i högsta juridiska instans av licensjakt på varg. Det betyder bland annat att det är fortsatt jaktstopp i Värmland.

Årets licensjakt gäller för 46 vargar i sex olika områden i fem olika län. Jaktbesluten överklagades till tre olika förvaltningsrätter som allihop tillfälligt avlyste jakten medan de funderar på om licensjakten är förenlig med svensk lag och EU-rätt eller inte.

Avlysningsbesluten överklagades i sin tur till tre olika kammarrätter.

Två av kammarrätterna fastställde avlysningsbesluten så i Värmland och Västmanland har jakten ännu inte kommit i gång. Den tredje rätten upphävde dock sin förvaltningsrätts beslut vilket betyder att jakten i Dalarna och Gästrikland är i full gång sedan dess.

Kammarrätternas beslut överklagades sedan till Högsta förvaltningsdomstolen som på måndagen kom fram till att det inte finns någon juridisk grund för att ta upp dessa beslut till omprövning. Det blir inget prövningstillstånd. Så nu väntar vi bara på att de tre förvaltningsrätterna ska fundera färdigt i sakfrågan.

För Dalarnas och Gästriklands del är detta numera bara en teoretisk fråga eftersom man redan har skjutit respektive nästan skjutit alla de djur som fanns i kvoterna. Däremot skulle jakten kunna komma i gång i Värmland och Västmanland om förvaltningsrätterna i Karlstad och Uppsala kommer fram till att den är laglig.

Men även om detta skulle bli utfallet så kan inte jakten pågår längre än till 15 februari då parningssäsongen börjar.

Årets licensjakt gäller för 46 vargar i sex olika områden i fem olika län. Jaktbesluten överklagades till tre olika förvaltningsrätter som allihop tillfälligt avlyste jakten medan de funderar på om licensjakten är förenlig med svensk lag och EU-rätt eller inte.

Avlysningsbesluten överklagades i sin tur till tre olika kammarrätter.

Två av kammarrätterna fastställde avlysningsbesluten så i Värmland och Västmanland har jakten ännu inte kommit i gång. Den tredje rätten upphävde dock sin förvaltningsrätts beslut vilket betyder att jakten i Dalarna och Gästrikland är i full gång sedan dess.

Kammarrätternas beslut överklagades sedan till Högsta förvaltningsdomstolen som på måndagen kom fram till att det inte finns någon juridisk grund för att ta upp dessa beslut till omprövning. Det blir inget prövningstillstånd. Så nu väntar vi bara på att de tre förvaltningsrätterna ska fundera färdigt i sakfrågan.

För Dalarnas och Gästriklands del är detta numera bara en teoretisk fråga eftersom man redan har skjutit respektive nästan skjutit alla de djur som fanns i kvoterna. Däremot skulle jakten kunna komma i gång i Värmland och Västmanland om förvaltningsrätterna i Karlstad och Uppsala kommer fram till att den är laglig.

Men även om detta skulle bli utfallet så kan inte jakten pågår längre än till 15 februari då parningssäsongen börjar.