2016-01-16 12:46

2016-01-16 12:46

Så ska företag bli bättre på elsparande

VÄRMLAND: Startar nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte

Värmländska företag kan bli mer energieffektiva.
Nu startas två regionala nätverk, där energifrågor ska lyftas.

– Energieffektivisering pekas ut som en mycket viktig faktor för att vi exempelvis ska kunna nå klimatmålen, både regionalt och globalt, säger Ida Axelsson Wall, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Värmland som är koordinator för ett av nätverken.

– Det fina med dessa klimatåtgärder är att de dessutom är lönsamma för företagen.

Målet är att under 2016 starta minst två företagsnätverk i Värmland. Nätverken ska bestå av mellan åtta och 16 små och medelstora företag, som ska träffas tre till fyra gånger årligen under fyra år.

Till nätverken kopplas en energiexpert som bland annat fungerar som rådgivare och inspiratör.

– Många mindre företagare har en elräkning, men man vet inte vad det är i verksamheten som drar el. Ett första steg för företagarna blir att göra en kartläggning och lära känna sin verksamhet, säger Ida Axelsson Wall.

I nätverken får de hjälp att stärka sin energikompetens, de kan utbyta erfarenheter och ”få hjälp att söka ekonomiska stöd inom energiområdet”, skriver länsstyrelsen.

Hur medvetna och energieffektiva är de värmländska företagen i dag?

– Det är svårt att säga med exakthet. Det säkert många som är medvetna om de här sakerna, men att ta steget och göra något åt det är något annat. Det kan bli mer prioriterat.

Vad har ni för förhoppningar på det här?

– Att företagen får en bättre koll på sina flöden och att man får ett mer systematiskt arbete vad gäller energianvändning, säger Ida Axelsson Wall.

Det ena nätverket koordineras av länsstyrelsen, det andra av Region Värmlands och Energikontoret.

Nätverken delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Nationella regionalfondsprogrammet.

– Energieffektivisering pekas ut som en mycket viktig faktor för att vi exempelvis ska kunna nå klimatmålen, både regionalt och globalt, säger Ida Axelsson Wall, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Värmland som är koordinator för ett av nätverken.

– Det fina med dessa klimatåtgärder är att de dessutom är lönsamma för företagen.

Målet är att under 2016 starta minst två företagsnätverk i Värmland. Nätverken ska bestå av mellan åtta och 16 små och medelstora företag, som ska träffas tre till fyra gånger årligen under fyra år.

Till nätverken kopplas en energiexpert som bland annat fungerar som rådgivare och inspiratör.

– Många mindre företagare har en elräkning, men man vet inte vad det är i verksamheten som drar el. Ett första steg för företagarna blir att göra en kartläggning och lära känna sin verksamhet, säger Ida Axelsson Wall.

I nätverken får de hjälp att stärka sin energikompetens, de kan utbyta erfarenheter och ”få hjälp att söka ekonomiska stöd inom energiområdet”, skriver länsstyrelsen.

Hur medvetna och energieffektiva är de värmländska företagen i dag?

– Det är svårt att säga med exakthet. Det säkert många som är medvetna om de här sakerna, men att ta steget och göra något åt det är något annat. Det kan bli mer prioriterat.

Vad har ni för förhoppningar på det här?

– Att företagen får en bättre koll på sina flöden och att man får ett mer systematiskt arbete vad gäller energianvändning, säger Ida Axelsson Wall.

Det ena nätverket koordineras av länsstyrelsen, det andra av Region Värmlands och Energikontoret.

Nätverken delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Nationella regionalfondsprogrammet.