2016-01-15 15:20

2016-01-15 20:07

Öar i Värmeln naturreservat

KIL OCH ARVIKA: Fint ställe för Edabor och vitryggen

Krokstadsön i Värmeln är ett smultronställe för Edaborna, och är också en fin lokal för hotade vitryggiga hackspetten.
Nu har länsstyrelsen bildat naturreservat av ön och ytterligare tre.

Det finns mycket lövträd på öarna Krokstadsön, Granön, Adelsö och Ängön, både gammal och halvt uppvuxen. Längs de branta stränderna finns äldre tall- och lövskog. Länsstyrelsen har tidigare bedömt att öarnas miljö med mycket lunga och äldre lövträd, är idealisk för den hotade vitryggiga hackspettens födosök och kanske också häckning.

– Vitryggen är en paraplyart. Där den trivs, trivs också många andra arter av mossor, lavar och många slags insekter, säger Tomas Östlund, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Det finns också gott om gamla tallar som är viktiga för häckande fågel, och insekter som raggbock och reliktbock.

Båtburna Edabor gör gärna utflykter till de natursköna öarna, liksom Kilsborna. Det finns ett gammalt sommarställe på ön, som nu görs i ordning av en ideell förening med möjlighet till framtida övernattning. En äldre brygga ska rustas upp.

Reservatet omfattar nästan 930 hektar, men bara 211 hektar är mark, men de berörda markägarna är många. Grums gränsar till reservatet, som främst berör Kil och Arvika kommuner.

I Sverige finns drygt 4 000 naturreservat, och Värmland får nu sitt 172:a reservat.

Det finns mycket lövträd på öarna Krokstadsön, Granön, Adelsö och Ängön, både gammal och halvt uppvuxen. Längs de branta stränderna finns äldre tall- och lövskog. Länsstyrelsen har tidigare bedömt att öarnas miljö med mycket lunga och äldre lövträd, är idealisk för den hotade vitryggiga hackspettens födosök och kanske också häckning.

– Vitryggen är en paraplyart. Där den trivs, trivs också många andra arter av mossor, lavar och många slags insekter, säger Tomas Östlund, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Det finns också gott om gamla tallar som är viktiga för häckande fågel, och insekter som raggbock och reliktbock.

Båtburna Edabor gör gärna utflykter till de natursköna öarna, liksom Kilsborna. Det finns ett gammalt sommarställe på ön, som nu görs i ordning av en ideell förening med möjlighet till framtida övernattning. En äldre brygga ska rustas upp.

Reservatet omfattar nästan 930 hektar, men bara 211 hektar är mark, men de berörda markägarna är många. Grums gränsar till reservatet, som främst berör Kil och Arvika kommuner.

I Sverige finns drygt 4 000 naturreservat, och Värmland får nu sitt 172:a reservat.