2016-01-15 16:50

2016-01-15 16:50

Influensan väntas ta fart

VÄRMLAND: Kylan gynnar smittspridningen

Hittills har 63 influensafall konstaterats i Värmland under den här ”säsongen”, varav nio den senaste veckan.
– Vi befarar att det kommer ta fart nu, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Den milda förvintern har varit gynnsam ur smittspridningssynpunkt när det gäller influensa. Det märks också i statistiken, 63 konstaterade fall hittills är en måttlig nivå men nu finns det tecken på att det kommer att öka.

Erfarenhetsmässigt vet man att med kyla och torr luft så ökar förutsättningarna för smittspridning. Lägg till att skolorna har börjat och ytterligare en faktor tillkommer som ökar risken för spridning.

Av 79 misstänkta influensafall den senaste veckan visade provsvaren ”bara” på nio konstaterade fall. Det är dock något högre än rikssnittet, omräknat per 100 000 invånare, vilket kan vara en fingervisning om att man kan förvänta sig en ökning den närmaste tiden.

Viss immunitet

Förra säsongen florerade tre typer av influensa och så förväntas det bli även i år, enligt Ingemar Hallén:.

– Än så länge har det dominerats av en stam där svininfluensan ingår.

Att man redan haft svininfluensan är ingen garanti för att man slipper den i framtiden. Det ger visserligen en viss immunitet, som dock avtar med åren, men man kan i alla fall trösta sig med att det kommer inte att ta lika illa en andra gång som den första.

Sen finns det ju de som har vaccinerat sig mot influensan. Inför den här säsongen har 36 410 värmlänningar i åldrarna 65 år och uppåt vaccinerat sig, vilket motsvarar 56 procent av hela åldersgruppen.

Den milda förvintern har varit gynnsam ur smittspridningssynpunkt när det gäller influensa. Det märks också i statistiken, 63 konstaterade fall hittills är en måttlig nivå men nu finns det tecken på att det kommer att öka.

Erfarenhetsmässigt vet man att med kyla och torr luft så ökar förutsättningarna för smittspridning. Lägg till att skolorna har börjat och ytterligare en faktor tillkommer som ökar risken för spridning.

Av 79 misstänkta influensafall den senaste veckan visade provsvaren ”bara” på nio konstaterade fall. Det är dock något högre än rikssnittet, omräknat per 100 000 invånare, vilket kan vara en fingervisning om att man kan förvänta sig en ökning den närmaste tiden.

Viss immunitet

Förra säsongen florerade tre typer av influensa och så förväntas det bli även i år, enligt Ingemar Hallén:.

– Än så länge har det dominerats av en stam där svininfluensan ingår.

Att man redan haft svininfluensan är ingen garanti för att man slipper den i framtiden. Det ger visserligen en viss immunitet, som dock avtar med åren, men man kan i alla fall trösta sig med att det kommer inte att ta lika illa en andra gång som den första.

Sen finns det ju de som har vaccinerat sig mot influensan. Inför den här säsongen har 36 410 värmlänningar i åldrarna 65 år och uppåt vaccinerat sig, vilket motsvarar 56 procent av hela åldersgruppen.