2016-01-15 16:21

2016-01-15 16:21

Ännu ingen vargjaktsdom

VÄRMLAND

Just nu är det många som ringer till Högsta förvaltningsdomstolen och frågar om licensjakten på varg.

Trycket är så hårt att denna landets högsta förvaltningsrättsliga instans skickat ut ett pressmeddelande där man meddelar att domstolen fortfarande funderar. När man funderat färdigt kommer ett nytt pressmeddelande. Det som domstolen funderar på är om alla de som överklagat tre kammarrätters inhibition, en tillfällig avlysning av jakten, ska tas upp till prövning eller inte. Om det blir prövningstillstånd fortsätter domstolen att fundera i sakfrågan. Blir det inte prövningstillstånd kvarstår underrätternas beslut, för Värmlands del fortsatt jaktstopp.

Trycket är så hårt att denna landets högsta förvaltningsrättsliga instans skickat ut ett pressmeddelande där man meddelar att domstolen fortfarande funderar. När man funderat färdigt kommer ett nytt pressmeddelande. Det som domstolen funderar på är om alla de som överklagat tre kammarrätters inhibition, en tillfällig avlysning av jakten, ska tas upp till prövning eller inte. Om det blir prövningstillstånd fortsätter domstolen att fundera i sakfrågan. Blir det inte prövningstillstånd kvarstår underrätternas beslut, för Värmlands del fortsatt jaktstopp.