2016-01-14 16:30

2016-01-14 16:30

Vag minister om vargjakt

RIKSDAGEN

Regeringen är inte beredd att gripa in så att den planerade licensjakten på varg kan slutföras.

Den slutsatsen kan man dra av ett frågesvar i Riksdagen från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Tvärtom planerar regeringen att anpassa sig till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen veckan före jul. Domen innebär att det, tvärtom regeringens åsikt, måste vara tillåtet att överklaga jaktbeslut till domstol.

– Det är tydligt att regeringen och ministern inte har några ambitioner att säkerställa en effektiv beslutsprocess, skriver frågeställaren Daniel Bäckström (C) i en skriftlig kommentar.

Den slutsatsen kan man dra av ett frågesvar i Riksdagen från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Tvärtom planerar regeringen att anpassa sig till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen veckan före jul. Domen innebär att det, tvärtom regeringens åsikt, måste vara tillåtet att överklaga jaktbeslut till domstol.

– Det är tydligt att regeringen och ministern inte har några ambitioner att säkerställa en effektiv beslutsprocess, skriver frågeställaren Daniel Bäckström (C) i en skriftlig kommentar.