2016-01-14 10:39

2016-01-14 10:39

Respirator stannade – barn nära dö

VÄRMLAND

Det lilla barnet är på grund av en muskelsjukdom beroende av respirator för att kunna andas. Men under en promenad med två assistenter slutade plötsligt respiratorn att fungera och barnet slutade andas och blev vitt i ansiktet.

Men assistenterna lyckades få barnet till sjukhus där vårdpersonal med reservrespirator mötte upp. Barnet kunde återhämta sig efter en timma. Landstinget i Värmland konstaterar i sin anmälan till Socialstyrelsen att händelsen hade kunnat orsaka dödsfall eller allvarligt försämrad hälsa. Den trasiga respiratorn är tillbakaskickad. Personal har också fått mer utbildning i hur man kan ventilera en patient manuellt. Respiratorstillverkaren ska nu ha åtgärdat felet.

Men assistenterna lyckades få barnet till sjukhus där vårdpersonal med reservrespirator mötte upp. Barnet kunde återhämta sig efter en timma. Landstinget i Värmland konstaterar i sin anmälan till Socialstyrelsen att händelsen hade kunnat orsaka dödsfall eller allvarligt försämrad hälsa. Den trasiga respiratorn är tillbakaskickad. Personal har också fått mer utbildning i hur man kan ventilera en patient manuellt. Respiratorstillverkaren ska nu ha åtgärdat felet.