2016-01-14 06:00

2016-01-14 06:00

En del körkortsavgifter har sänkts

TRAFIK: Transportstyrelsen har effektiviserat sin verksamhet

Vid årsskiftet sänkte Transportstyrelsen ett antal körkortsavgifter. Bland annat minskar kostnaden att få ett nytt körkortstillstånd när körkortet återkallats från 1 670 kronor till 500 kronor.

Den 1 september 2012 höjdes ett antal avgifter för den som ska ta körkort. Det handlade bland annat om avgiften för teoriprov och priset för körkortsprov för de olika behörigheterna.

Men nu blir det lite billigare kostnader på körkortsområdet. Vid nyår sänkte Transportstyrelsen ett antal avgifter. Detta tack vare att verksamheten effektiviseras allt mer. Den senaste översynen innebär att myndighetens avgifter sänks med 156 miljoner kronor.

Sänkningarna ser ut så här:

• Kostnaden att få ett nytt körkortstillstånd när körkortet återkallats sänks från 1 650 kronor till 500 kronor.

• Den vanliga avgiften för att söka om körkortstillstånd minskas från 220 kronor till 150 kronor.

• Avgiften för att byta eller förnya ett utländskt körkort sänks från 600 till 150 kronor.

• Avgiften för den som vill vara handledare och söker om godkännande minskas från 65 till 50 kronor.

• Vägtrafikregisteravgiften sänks från 60 till 50 kronor.

Dessutom tas avgiften för ackrediterade besiktningsorgan bort liksom avgiften för beslut om tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare.

Höjer också avgifter

Samtidigt har Transportstyrelsen infört en ny avgift när man upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle och som leder till nya tillsynsinsatser.

Det handlar om fordon och mobila maskiner, förarutbildning, anordnande av kunskapsprov för förarbevis, förarprövning, vägtrafik, yrkestrafik, kollektivtrafik, återföring av bensinångor och infrastruktur. Här använder man en timtaxa på 1 400 kronor i timmen.

Den 1 september 2012 höjdes ett antal avgifter för den som ska ta körkort. Det handlade bland annat om avgiften för teoriprov och priset för körkortsprov för de olika behörigheterna.

Men nu blir det lite billigare kostnader på körkortsområdet. Vid nyår sänkte Transportstyrelsen ett antal avgifter. Detta tack vare att verksamheten effektiviseras allt mer. Den senaste översynen innebär att myndighetens avgifter sänks med 156 miljoner kronor.

Sänkningarna ser ut så här:

• Kostnaden att få ett nytt körkortstillstånd när körkortet återkallats sänks från 1 650 kronor till 500 kronor.

• Den vanliga avgiften för att söka om körkortstillstånd minskas från 220 kronor till 150 kronor.

• Avgiften för att byta eller förnya ett utländskt körkort sänks från 600 till 150 kronor.

• Avgiften för den som vill vara handledare och söker om godkännande minskas från 65 till 50 kronor.

• Vägtrafikregisteravgiften sänks från 60 till 50 kronor.

Dessutom tas avgiften för ackrediterade besiktningsorgan bort liksom avgiften för beslut om tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare.

Höjer också avgifter

Samtidigt har Transportstyrelsen infört en ny avgift när man upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle och som leder till nya tillsynsinsatser.

Det handlar om fordon och mobila maskiner, förarutbildning, anordnande av kunskapsprov för förarbevis, förarprövning, vägtrafik, yrkestrafik, kollektivtrafik, återföring av bensinångor och infrastruktur. Här använder man en timtaxa på 1 400 kronor i timmen.