2016-01-12 17:06

2016-01-12 17:06

Ingen dom än om vargjakt

VÄRMLAND

Förvaltningsrätten i Karlstad har ännu inte tagit ställning i sak i frågan om licensjakt på varg.

Enligt ett pressmeddelande från domstolen handlägger man de inkomna överklagandena skyndsamt men man kan inte säga när en dom kan väntas. Jakten avlystes tillfälligt av Förvaltningsdomstolen och den avlysningen överklagades av jägarorganisationer, först till Kammarrätten i Göteborg och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen. Den sistnämnda instansen funderar fortfarande på om den ska lämna prövningstillstånd eller inte.

Enligt ett pressmeddelande från domstolen handlägger man de inkomna överklagandena skyndsamt men man kan inte säga när en dom kan väntas. Jakten avlystes tillfälligt av Förvaltningsdomstolen och den avlysningen överklagades av jägarorganisationer, först till Kammarrätten i Göteborg och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen. Den sistnämnda instansen funderar fortfarande på om den ska lämna prövningstillstånd eller inte.