2016-01-11 09:50

2016-01-11 09:53

Sju dog i bränder i Värmland 2015

VÄRMLAND

Sju personer dog i bränder i Värmland 2015.

I hela riket omkom undersamma tid 113 personer, vilket var det högsta antalet omkomna på fem år. Det visar ny, preliminär statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som presenteras av Brandskyddsföreningen på måndagen.

– Alla kan drabbas av brand, men äldre är särskilt utsatta när branden inträffar. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

De flesta äldre

De flesta av de omkomna är äldre, ofta är de över 80 år. Många har därtill varit ensamma i sin bostad när branden startat och inte själva kunnat släcka branden eller ta sig ur bostaden.En vanlig orsak till många av dödsbränderna är räkning..

Brandskyddsföreningen vill att samtliga kommuner i Värmland ska ha med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sitt hem. Det skulle ge ett ökat skydd mot brand.

– Så länge inte alla kommuner i Värmland erbjuder ett individanpassat brandskydd är det viktigt att anhöriga hjälper sina äldre familjemedlemmar att brandskydda hemmet, säger Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen.

Ökning förra året

Sett över en längre tidsperiod har antalet omkomna i bränder i hela riket minskat något i förhållande till befolkningsmängden. Men förra året ökade antalet bränder med dödlig utgång och antalet omkomna var dessutom det högsta på fem år.

I hela riket omkom undersamma tid 113 personer, vilket var det högsta antalet omkomna på fem år. Det visar ny, preliminär statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som presenteras av Brandskyddsföreningen på måndagen.

– Alla kan drabbas av brand, men äldre är särskilt utsatta när branden inträffar. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget hem, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

De flesta äldre

De flesta av de omkomna är äldre, ofta är de över 80 år. Många har därtill varit ensamma i sin bostad när branden startat och inte själva kunnat släcka branden eller ta sig ur bostaden.En vanlig orsak till många av dödsbränderna är räkning..

Brandskyddsföreningen vill att samtliga kommuner i Värmland ska ha med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sitt hem. Det skulle ge ett ökat skydd mot brand.

– Så länge inte alla kommuner i Värmland erbjuder ett individanpassat brandskydd är det viktigt att anhöriga hjälper sina äldre familjemedlemmar att brandskydda hemmet, säger Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen.

Ökning förra året

Sett över en längre tidsperiod har antalet omkomna i bränder i hela riket minskat något i förhållande till befolkningsmängden. Men förra året ökade antalet bränder med dödlig utgång och antalet omkomna var dessutom det högsta på fem år.