2016-01-10 18:45

2016-01-10 18:53

Plats för fler flyktingar

VÄRMLAND: Flyktingläget i länet

Förra veckan sökte färre än 1500 personer asyl i Sverige.
Endast ett fåtal nya asylplatser förväntas i Värmland under 2016. Men det finns plats för fler flyktingar i länet, enligt Migrationsverket.

Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige under 2015. Värmland hade totalt 8 200 asylplatser i slutet av förra året.

”Ett hundratal”

– Vi har inte gjort några utökningar. Framåt ser vi att det möjligtvis växer med några få platser, kanske ett hundratal. Jag kan se att det finns flera anläggningar i länet som skulle kunna vara användbara. Det finns fortfarande fastigheter som inte används, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket.

Efter att Sverige införde hårdare id-kontroller har antalet asylsökande minskat markant.

– För någon månad sedan kom det cirka 10 000 personer som sökte skydd i Sverige under en sjuveckorsperiod. I dag kommer cirka 1200 som söker skydd under samma period, säger Lotta Anderberg.

Migrationsverkets asylboenden i länet är idag fulla. 800 personer med uppehållstillstånd bor just nu kvar på länets flyktingboenden i väntan på en kommunplacering.

Inga förtätningar

– Den stora proppen är fortfarande utflyttningen i kommunerna för de som har fått uppehållstillstånd. Vår största utmaning är att erbjuda så bra boenden som möjligt och det gläder mig att vi har fått lite fler lägenheter i Likenäs i Torsby kommun. Vi har inte gjort några speciella förtätningar. De flesta leverantörer på våra tillfälliga boenden är bra på att hantera bökigheter. Om man tänker på antalet personer så har det varit väldigt lite slitningar, säger Lotta Anderberg.

Fler anställda

Migrationsverket i Värmland har vuxit kraftigt de senaste månaderna.

– Vi har i praktiken fyrdubblat antalet anställda. Efter årsskiftet är vi cirka 120 personer. När jag började 2007 var vi 18 anställda, säger Lotta Anderberg. Själv slutar hon som enhetschef den sista januari. Hennes tänkta efterträdare Sandra Boss valde att hoppa av uppdraget.

– Hon jobbade en och en halv månad. Enheten delas nu istället i fyra olika delar med fyra nya chefer, säger Lotta Anderberg.

Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige under 2015. Värmland hade totalt 8 200 asylplatser i slutet av förra året.

”Ett hundratal”

– Vi har inte gjort några utökningar. Framåt ser vi att det möjligtvis växer med några få platser, kanske ett hundratal. Jag kan se att det finns flera anläggningar i länet som skulle kunna vara användbara. Det finns fortfarande fastigheter som inte används, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket.

Efter att Sverige införde hårdare id-kontroller har antalet asylsökande minskat markant.

– För någon månad sedan kom det cirka 10 000 personer som sökte skydd i Sverige under en sjuveckorsperiod. I dag kommer cirka 1200 som söker skydd under samma period, säger Lotta Anderberg.

Migrationsverkets asylboenden i länet är idag fulla. 800 personer med uppehållstillstånd bor just nu kvar på länets flyktingboenden i väntan på en kommunplacering.

Inga förtätningar

– Den stora proppen är fortfarande utflyttningen i kommunerna för de som har fått uppehållstillstånd. Vår största utmaning är att erbjuda så bra boenden som möjligt och det gläder mig att vi har fått lite fler lägenheter i Likenäs i Torsby kommun. Vi har inte gjort några speciella förtätningar. De flesta leverantörer på våra tillfälliga boenden är bra på att hantera bökigheter. Om man tänker på antalet personer så har det varit väldigt lite slitningar, säger Lotta Anderberg.

Fler anställda

Migrationsverket i Värmland har vuxit kraftigt de senaste månaderna.

– Vi har i praktiken fyrdubblat antalet anställda. Efter årsskiftet är vi cirka 120 personer. När jag började 2007 var vi 18 anställda, säger Lotta Anderberg. Själv slutar hon som enhetschef den sista januari. Hennes tänkta efterträdare Sandra Boss valde att hoppa av uppdraget.

– Hon jobbade en och en halv månad. Enheten delas nu istället i fyra olika delar med fyra nya chefer, säger Lotta Anderberg.