2016-01-08 16:40

2016-01-08 16:40

Vården svarar på fler samtal

VÄRMLAND: Lättare att komma fram

Det har blivit lättare att ta sig fram på telefon till länets vårdcentraler.
Vid senaste mätningen besvarades 85 procent av alla samtal.

Telefonen är en viktig ingång till vården.

Därför mäts telefontillgängligheten till länets vårdcentraler två gånger varje år.

Nu visar siffrorna på en klar förbättring.

Hösten 2013 besvarades bara 72 procent av alla samtal till vårdcentralerna. När samma mätning gjordes två år senare hade telefontillgängligheten förbättrats till 85 procent, skriver landstinget.

Tre orsaker

Enligt Eva Bergquist, tillförordnad divisionschef, finns flera förklaringar till förbättringen.

– 2013 och våren 2014 gick vi in i ett nytt journalsystem som gjorde att det tog längre tid för sköterskorna i rådgivningstelefonen, säger hon.

Två andra orsaker till höjningen är att det gjorts en teknisk förändring i telefonisystemet som gör att fler tar sig fram, samtidigt som det har stärkts upp med mer personal på de vårdcentraler där trycket på telefonen varit särskilt högt.

Målet 90 procent

Trots förbättringen ligger Värmland fortfarande under rikssnittet, som är att 88 procent av samtalen besvaras. Målet är ännu lite högre.

– Vi säger att målet är att 90 procent av samtalen ska besvaras samma dag, säger Eva Bergquist.

Flera vårdcentraler i länet klarar redan i dag den gränsen, som vårdcentralerna i Grums, Molkom och Munkfors.

Allra bäst i klassen är Likenäs som är nästan hundraprocentig. Här besvaras 99 procent av alla samtal.

Telefonen är en viktig ingång till vården.

Därför mäts telefontillgängligheten till länets vårdcentraler två gånger varje år.

Nu visar siffrorna på en klar förbättring.

Hösten 2013 besvarades bara 72 procent av alla samtal till vårdcentralerna. När samma mätning gjordes två år senare hade telefontillgängligheten förbättrats till 85 procent, skriver landstinget.

Tre orsaker

Enligt Eva Bergquist, tillförordnad divisionschef, finns flera förklaringar till förbättringen.

– 2013 och våren 2014 gick vi in i ett nytt journalsystem som gjorde att det tog längre tid för sköterskorna i rådgivningstelefonen, säger hon.

Två andra orsaker till höjningen är att det gjorts en teknisk förändring i telefonisystemet som gör att fler tar sig fram, samtidigt som det har stärkts upp med mer personal på de vårdcentraler där trycket på telefonen varit särskilt högt.

Målet 90 procent

Trots förbättringen ligger Värmland fortfarande under rikssnittet, som är att 88 procent av samtalen besvaras. Målet är ännu lite högre.

– Vi säger att målet är att 90 procent av samtalen ska besvaras samma dag, säger Eva Bergquist.

Flera vårdcentraler i länet klarar redan i dag den gränsen, som vårdcentralerna i Grums, Molkom och Munkfors.

Allra bäst i klassen är Likenäs som är nästan hundraprocentig. Här besvaras 99 procent av alla samtal.