2016-01-08 17:32

2016-01-08 17:32

Licensjakt på varg nu en fråga för högsta instans

ROVDJUR: Kammarrättsdomar överklagade

Licensjakt på varg är sedan ett par dagar en fråga för landets högsta förvaltningsrättsliga instans. Både de som är för och de som är emot jakt har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, med undantag för länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län.

Fredagen före jul slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att myndigheters beslut om licensjakt på varg måste vara möjliga att överklaga till domstol. Regeringarna, både den nuvarande och den förra, ville förbjuda detta men ett förbud är enligt domstolen inte förenligt med svensk lag eller EU-rätt.

Fem länsstyrelser hade då alla fattat beslut om licensjakt på sammanlagt 46 vargar något som konfirmerades av Naturvårdsverket bara någon timme före Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. De 46 vargarna motsvarar kanske bortåt en tiondel av den svenska vargstammen.

Tog genast chansen

Ett antal naturvårdsorganisationer och även inte så få privatpersoner tog genast chansen och överklagade besluten om licensjakt till närmaste förvaltningsrätt. Direkt efter julledigheten beslutade alla dessa domstolar att tillfälligt avlysa jakten medan de funderade på juridiken. Är licensjakten laglig och i så fall för hur många djur?

De sammanlagt fem avlysningsbesluten i tre förvaltningsrätter blev i sin tur omedelbart överklagade av jägarorganisationer och respektive länsstyrelse till tre kammarrätter. Dessa funderade inte mer än ett dygn eller två och kom fram till – två helt olika beslut. I Dalarna och Gävleborg började jakten på lördagsmorgonen direkt efter nyår helt enligt plan medan den är fortsatt stoppad i Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

Tog inte stopp

Men i en så infekterad fråga, som den om licensjakt på varg, tog det naturligtvis inte stopp där. Klartecknet till jakt i Dalarna och Gävleborg har av naturskyddsföreningar och privatpersoner överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Och det fortsatta stoppet i Värmlands, Örebro och Västmanlands län har överklagats till samma domstol av jägarorganisationer och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län skiljer här ut sig, åtminstone än så länge, från de andra genom att sitta still. De har inte överklagat avlysningsbeslutet från kammarrätten. I stället inväntar man Förvaltningsrättens i Göteborg beslut i sakfrågan. Trycket på domstolen att komma fram till ett beslut är nu stort och kan kanske väntas redan inom någon vecka.

Även det beslutet kan naturligtvis överklagas samma väg som beslutet av tillfälligt avlysa licensjakten. Under tiden kan ändå jakten fortsätta, åtminstone i Dalarna och Gävleborg.

Fortsättning följer.

Fredagen före jul slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att myndigheters beslut om licensjakt på varg måste vara möjliga att överklaga till domstol. Regeringarna, både den nuvarande och den förra, ville förbjuda detta men ett förbud är enligt domstolen inte förenligt med svensk lag eller EU-rätt.

Fem länsstyrelser hade då alla fattat beslut om licensjakt på sammanlagt 46 vargar något som konfirmerades av Naturvårdsverket bara någon timme före Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. De 46 vargarna motsvarar kanske bortåt en tiondel av den svenska vargstammen.

Tog genast chansen

Ett antal naturvårdsorganisationer och även inte så få privatpersoner tog genast chansen och överklagade besluten om licensjakt till närmaste förvaltningsrätt. Direkt efter julledigheten beslutade alla dessa domstolar att tillfälligt avlysa jakten medan de funderade på juridiken. Är licensjakten laglig och i så fall för hur många djur?

De sammanlagt fem avlysningsbesluten i tre förvaltningsrätter blev i sin tur omedelbart överklagade av jägarorganisationer och respektive länsstyrelse till tre kammarrätter. Dessa funderade inte mer än ett dygn eller två och kom fram till – två helt olika beslut. I Dalarna och Gävleborg började jakten på lördagsmorgonen direkt efter nyår helt enligt plan medan den är fortsatt stoppad i Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

Tog inte stopp

Men i en så infekterad fråga, som den om licensjakt på varg, tog det naturligtvis inte stopp där. Klartecknet till jakt i Dalarna och Gävleborg har av naturskyddsföreningar och privatpersoner överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Och det fortsatta stoppet i Värmlands, Örebro och Västmanlands län har överklagats till samma domstol av jägarorganisationer och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län skiljer här ut sig, åtminstone än så länge, från de andra genom att sitta still. De har inte överklagat avlysningsbeslutet från kammarrätten. I stället inväntar man Förvaltningsrättens i Göteborg beslut i sakfrågan. Trycket på domstolen att komma fram till ett beslut är nu stort och kan kanske väntas redan inom någon vecka.

Även det beslutet kan naturligtvis överklagas samma väg som beslutet av tillfälligt avlysa licensjakten. Under tiden kan ändå jakten fortsätta, åtminstone i Dalarna och Gävleborg.

Fortsättning följer.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.