2016-01-08 10:10

2016-01-08 14:38

Bussarna går som vanligt efter köldproblemen

VÄRMLAND: Mekaniker jobbade hela natten

(UPPDATERAD) Reservdelar fick flygas in och mekaniker jobbade hela natten för att få bukt med de till följd av kyla stillastående bussarna. På fredagen fungerade Värmlandstrafiks busslinjer som vanligt igen.

Det var ett 20-tal bussar som drivs med biobränsle som blev obrukbara i samband med det kalla vädret under torsdagen. Bränslet blir trögflytande vid sträng kyla och bussarnas bränslefilter blev igenslammade. Arbetet med att byta ut de igensatta filtren tog lite längre tid än nödvändigt då det inte fanns tillräckligt många nya filter på lager.

– Reservdelar flögs hit, från Belgien tror jag. Mekaniker jobbade hela natten och på morgonen var det åtta bussar som ännu inte åtgärdats. Men att de bussarna inte kunde köras som vanligt ledde inte till några inställda avgångar, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Klagomål

Ett 50-tal avgångar ställdes in under torsdagen, på eftermiddagen sattes större bussar avsedda för skolskjuts in för att klara alla avgångar.

– Vi fick en in en del samtal med klagomål från våra kunder, men inte så många i förhållande till problemets storlek skulle jag säga. Att människor hör av sig med synpunkter ligger i sakens natur, det får man räkna med, säger Lars Bull.

Att bränslefiltren slammade igen på det sätt som skedde under torsdagen var helt oväntat säger Lars Bull.

– Bussarna har körts i samma temperaturer tidigare utan problem. Hade vi vetat om att det skulle bli problem hade vi självklart vidtagit åtgärder.

Hur undviks en liknande situation nästa gång det blir riktigt kallt?

– Den analysen får vi lugna oss lite med. Men det ligger ju nära till hands att öka frekvensen på byten av filter. Man kan också köra med diesel i tanken vid låga temperaturer.

Det var ett 20-tal bussar som drivs med biobränsle som blev obrukbara i samband med det kalla vädret under torsdagen. Bränslet blir trögflytande vid sträng kyla och bussarnas bränslefilter blev igenslammade. Arbetet med att byta ut de igensatta filtren tog lite längre tid än nödvändigt då det inte fanns tillräckligt många nya filter på lager.

– Reservdelar flögs hit, från Belgien tror jag. Mekaniker jobbade hela natten och på morgonen var det åtta bussar som ännu inte åtgärdats. Men att de bussarna inte kunde köras som vanligt ledde inte till några inställda avgångar, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Klagomål

Ett 50-tal avgångar ställdes in under torsdagen, på eftermiddagen sattes större bussar avsedda för skolskjuts in för att klara alla avgångar.

– Vi fick en in en del samtal med klagomål från våra kunder, men inte så många i förhållande till problemets storlek skulle jag säga. Att människor hör av sig med synpunkter ligger i sakens natur, det får man räkna med, säger Lars Bull.

Att bränslefiltren slammade igen på det sätt som skedde under torsdagen var helt oväntat säger Lars Bull.

– Bussarna har körts i samma temperaturer tidigare utan problem. Hade vi vetat om att det skulle bli problem hade vi självklart vidtagit åtgärder.

Hur undviks en liknande situation nästa gång det blir riktigt kallt?

– Den analysen får vi lugna oss lite med. Men det ligger ju nära till hands att öka frekvensen på byten av filter. Man kan också köra med diesel i tanken vid låga temperaturer.