2016-01-07 17:25

2016-01-07 17:25

Vargjakt nu i högsta instans

ROVDJUR: Kammarrättsdomar överklagade

Licensjakten på varg är nu en fråga för högsta rättsliga instans. Både de som är för och de som är emot jakt har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, dock inte länsstyrelserna i Värmlands eller Örebro län.

Fredagen före jul fällde Högsta förvaltningsdomstolen en dom som slog fast att myndigheters beslut om licensjakt på varg är möjliga att överklaga till domstol. Regeringarna, både den nuvarande och den förra, har haft en annan åsikt men den är inte förenlig med svensk lag eller EU-rätt.

Fem länsstyrelser hade då alla fattat beslut om licensjakt på sammanlagt 46 vargar något som konfirmerades av Naturvårdsverket bara någon timme före Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. De 46 vargarna motsvarar kanske en tiondel av den svenska vargstammen.

Ett antal naturvårdsorganisationer och även inte så få privatpersoner tog genast chansen och överklagade licensjaktbesluten till närmaste förvaltningsrätt. Direkt efter julledigheten beslutade alla dessa domstolar att tillfälligt avlysa jakten medan de funderade på juridiken, är licensjakten laglig och i så fall för hur många vargar.

De sammanlagt fem besluten i tre kammarrätter blev i sin tur omedelbart överklagade av jägarorganisationer och respektive länsstyrelse. De tre kammarrätterna funderade inte mer än ett dygn eller två och kom fram till – två helt olika beslut. I Dalarna och Gävleborg började jakten i lördags morse helt enligt plan medan den är fortsatt stoppad i Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

Men i en så infekterad fråga som den om licensjakt på varg tog det naturligtvis inte stopp där. Klartecknet till jakt i Dalarna och Gävleborg har av naturskyddsföreningarna och privatpersonerna överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Och det fortsatta stoppet i Värmlands, Örebro och Västmanlands län har överklagats av jägarorganisationer och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län skiljer ut sig från de andra genom att sitta still, åtminstone än så länge. De har inte överklagat avlysningsbeslutet från kammarrätten. I stället inväntar man Förvaltningsrättens beslut i sakfrågan. Trycket på domstolen att komma fram till ett beslut i sakfrågan är nu stort och kan kanske väntas redan inom någon vecka.

Även det beslutet kan naturligtvis överklagas samma väg som beslutet av tillfälligt avlysa licensjakten. Under tiden kan även jakten fortsätta åtminstone i Dalarna och Gävleborg.

Fortsättning följer.

Fredagen före jul fällde Högsta förvaltningsdomstolen en dom som slog fast att myndigheters beslut om licensjakt på varg är möjliga att överklaga till domstol. Regeringarna, både den nuvarande och den förra, har haft en annan åsikt men den är inte förenlig med svensk lag eller EU-rätt.

Fem länsstyrelser hade då alla fattat beslut om licensjakt på sammanlagt 46 vargar något som konfirmerades av Naturvårdsverket bara någon timme före Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. De 46 vargarna motsvarar kanske en tiondel av den svenska vargstammen.

Ett antal naturvårdsorganisationer och även inte så få privatpersoner tog genast chansen och överklagade licensjaktbesluten till närmaste förvaltningsrätt. Direkt efter julledigheten beslutade alla dessa domstolar att tillfälligt avlysa jakten medan de funderade på juridiken, är licensjakten laglig och i så fall för hur många vargar.

De sammanlagt fem besluten i tre kammarrätter blev i sin tur omedelbart överklagade av jägarorganisationer och respektive länsstyrelse. De tre kammarrätterna funderade inte mer än ett dygn eller två och kom fram till – två helt olika beslut. I Dalarna och Gävleborg började jakten i lördags morse helt enligt plan medan den är fortsatt stoppad i Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

Men i en så infekterad fråga som den om licensjakt på varg tog det naturligtvis inte stopp där. Klartecknet till jakt i Dalarna och Gävleborg har av naturskyddsföreningarna och privatpersonerna överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Och det fortsatta stoppet i Värmlands, Örebro och Västmanlands län har överklagats av jägarorganisationer och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län skiljer ut sig från de andra genom att sitta still, åtminstone än så länge. De har inte överklagat avlysningsbeslutet från kammarrätten. I stället inväntar man Förvaltningsrättens beslut i sakfrågan. Trycket på domstolen att komma fram till ett beslut i sakfrågan är nu stort och kan kanske väntas redan inom någon vecka.

Även det beslutet kan naturligtvis överklagas samma väg som beslutet av tillfälligt avlysa licensjakten. Under tiden kan även jakten fortsätta åtminstone i Dalarna och Gävleborg.

Fortsättning följer.