2016-01-04 06:00

2016-01-04 08:38

Utredning av trafiken från Stockholm till Oslo

KOMMUNIKATIONER: Gemensam svensk-norsk studie av alla trafikslag

Trafiken mellan Stockholm och Oslo ska specialstuderas under 2016. Det är en unik utredning av samtliga trafikslag som ska göras.
– Den kommer att ske gemensamt av oss och det norska vägverket, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

NWT berättade i somras att Trafikverket under 2016 ska göra en utredning, en så kallad åtgärdsvalsstudie, av E18 mellan Valnäs och Töcksfors.

Längs den sträckan vill både kommunerna och Region Värmland se en utbyggnad med omkörningsfiler av dagens vanliga landsväg. När studien är klar får Trafikverkets förslag till åtgärder konkurrera om medel tillsammans landets övriga infrastrukturprojekt.

Nu meddelar Trafikverket att man samtidigt, under det första halvåret 2016, ska genomföra en åtgärdsvalsstudie av all trafik mellan Stockholm och Oslo, en sträcka på drygt 50 mil.

Gäller all trafik

– Det handlar om samtliga trafikslag; väg, järnväg och flyg. Vi ska titta över vilka brister och vilken potential som finns mellan de båda huvudstäderna.

Det är mycket trafik på sträckan och den ökar.

– Exempelvis flyger det en miljon människor mellan Stockholm och Oslo per år och gränshandeln och den svenska pendlingen till jobb i Norge gör att många använder vägarna, bland annat E18.

– Samtidigt har vi järnvägstrafiken där det också finns brister och de ska också ses över, säger Håkan Wennerström.

Det unika förutom att alla trafikslagen ska utredas samtidigt är att det sker i samarbete med Norge. Det har inte hört till vanligheterna.

Ökar samarbetet

– Nej, vi har varit lite dåliga på att samarbeta över gränsen och att bygga ut väg- och järnvägsnätet i takt, men vi har bestämt oss för att öka samarbetet.

– Redan nu pågår en gemensam studie av järnvägsnätet mellan Oslo och Göteborg som är klar till våren och både den och studien Stockholm–Oslo ger politikerna ett gemensamt underlag att fatta sina beslut om, säger Håkan Wennerström.

NWT berättade i somras att Trafikverket under 2016 ska göra en utredning, en så kallad åtgärdsvalsstudie, av E18 mellan Valnäs och Töcksfors.

Längs den sträckan vill både kommunerna och Region Värmland se en utbyggnad med omkörningsfiler av dagens vanliga landsväg. När studien är klar får Trafikverkets förslag till åtgärder konkurrera om medel tillsammans landets övriga infrastrukturprojekt.

Nu meddelar Trafikverket att man samtidigt, under det första halvåret 2016, ska genomföra en åtgärdsvalsstudie av all trafik mellan Stockholm och Oslo, en sträcka på drygt 50 mil.

Gäller all trafik

– Det handlar om samtliga trafikslag; väg, järnväg och flyg. Vi ska titta över vilka brister och vilken potential som finns mellan de båda huvudstäderna.

Det är mycket trafik på sträckan och den ökar.

– Exempelvis flyger det en miljon människor mellan Stockholm och Oslo per år och gränshandeln och den svenska pendlingen till jobb i Norge gör att många använder vägarna, bland annat E18.

– Samtidigt har vi järnvägstrafiken där det också finns brister och de ska också ses över, säger Håkan Wennerström.

Det unika förutom att alla trafikslagen ska utredas samtidigt är att det sker i samarbete med Norge. Det har inte hört till vanligheterna.

Ökar samarbetet

– Nej, vi har varit lite dåliga på att samarbeta över gränsen och att bygga ut väg- och järnvägsnätet i takt, men vi har bestämt oss för att öka samarbetet.

– Redan nu pågår en gemensam studie av järnvägsnätet mellan Oslo och Göteborg som är klar till våren och både den och studien Stockholm–Oslo ger politikerna ett gemensamt underlag att fatta sina beslut om, säger Håkan Wennerström.