2016-01-04 06:00

2016-01-04 08:37

Unikt projekt ska öka punktligheten för tågen

TRAFIK: Tyglarna stramas åt på Värmlandsbanan

Punktligheten är för dålig på Värmlandsbanan. Därför vill Trafikverket strama åt tyglarna för främst godstågen.
– Tåg som planeras in med kort varsel får inte längre köra under högtrafik och även godstågen ska gå på klockslag, säger Håkan Wennerström.

Han är chef för Trafikverkets västra region och där har man bestämt sig för att göra vad man kan för att förbättra kapaciteten på Värmlandsbanan.

Det är redan klart att det ska byggas mötesstationer i Brunsberg, vid Pråmkanalen och Välsviken i Karlstad samt i Väse och dessutom ska Karlstad central byggas ut. Till det kan läggas projektet med trädfällning längs spåren.

Men det räcker inte. Trafikverket vill även göra vad man kan för att optimera själva trafiken.

– Därför har vi beslutat att tillfälliga tåg, alltså tåg som planeras in med kort varsel och inte är med tidtabellen får inte längre köra under högtrafik.

Inte i högtrafik

– De hänvisas i stället till att gå vissa fastlagda tider på Värmlandsbanan och får inte längre köras i högtrafik och när det i övrigt är fullt på banan, säger Håkan Wennerström.

Även vanliga återkommande godståg måste hålla sig till sina tidskanaler och vänta på sin tur.

Åtstramningarna ska förhoppningsvis bidra till att öka punktligheten för alla tåg på Värmlandsbanan.

– Vi vill minimera riskerna för störningar i trafiken. Blir ett tåg försenat kan det leda till stora följdverkningar på banan och det vill vi undvika, säger Håkan Wennerström.

Trafikverket och operatörerna träffades i Hallsberg i för några veckor sedan där de nya reglerna gicks igenom och tanken är att de ska införas i början av 2016.

Är pionjärer

Det hela är ett försök som är unikt i Sverige.

– Vad jag känner till detta aldrig testats inom Trafikverket och jag hoppas vi kan vara pionjärer för övriga landet. Vi vill verkligen göra allt som står i vår makt för skapa en så hög punktlighet som möjligt på Värmlandsbanan som ju är en av de högst trafikerade enkelspåriga järnvägarna i Sverige.

Något mål för hur mycket punktligheten ska öka har dock inte satts.

Han är chef för Trafikverkets västra region och där har man bestämt sig för att göra vad man kan för att förbättra kapaciteten på Värmlandsbanan.

Det är redan klart att det ska byggas mötesstationer i Brunsberg, vid Pråmkanalen och Välsviken i Karlstad samt i Väse och dessutom ska Karlstad central byggas ut. Till det kan läggas projektet med trädfällning längs spåren.

Men det räcker inte. Trafikverket vill även göra vad man kan för att optimera själva trafiken.

– Därför har vi beslutat att tillfälliga tåg, alltså tåg som planeras in med kort varsel och inte är med tidtabellen får inte längre köra under högtrafik.

Inte i högtrafik

– De hänvisas i stället till att gå vissa fastlagda tider på Värmlandsbanan och får inte längre köras i högtrafik och när det i övrigt är fullt på banan, säger Håkan Wennerström.

Även vanliga återkommande godståg måste hålla sig till sina tidskanaler och vänta på sin tur.

Åtstramningarna ska förhoppningsvis bidra till att öka punktligheten för alla tåg på Värmlandsbanan.

– Vi vill minimera riskerna för störningar i trafiken. Blir ett tåg försenat kan det leda till stora följdverkningar på banan och det vill vi undvika, säger Håkan Wennerström.

Trafikverket och operatörerna träffades i Hallsberg i för några veckor sedan där de nya reglerna gicks igenom och tanken är att de ska införas i början av 2016.

Är pionjärer

Det hela är ett försök som är unikt i Sverige.

– Vad jag känner till detta aldrig testats inom Trafikverket och jag hoppas vi kan vara pionjärer för övriga landet. Vi vill verkligen göra allt som står i vår makt för skapa en så hög punktlighet som möjligt på Värmlandsbanan som ju är en av de högst trafikerade enkelspåriga järnvägarna i Sverige.

Något mål för hur mycket punktligheten ska öka har dock inte satts.