2016-01-02 22:28

2016-01-03 08:01

Färre dör i trafiken - men säkrare kan det bli

TRAFIK: antalet döda i trafiken har minskat de senaste decennierna

Sedan Sverige 1997 lanserade en nollvision med mötesfria vägar, fartkameror och väganpassade hastigheter har dödsantalet i trafiken minskat kraftigt. Minskningen tycks ha stannat av och det preliminära dödsantalet för 2015 är bara marginellt mindre är året innan.
Under 2015 omkom sju personer i trafiken i Värmland; 35 personer skadades svårt (preliminära uppgifter).

Enligt Nils-Petter Gregersen, pensionerad trafikforskare, så fokuserar samhället för mycket på tekniska åtgärder och för lite på de mänskliga faktorerna, skriver TT.

– Vi har tappat bort trafikundervisningen i skolan, vi har inte uppdaterat körkortsutbildningen och vi har bara haft två informationskampanjer de senaste 20 åren, säger Nils-Petter Gregersen.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör vid Transportstyrelsen, menar däremot att prioriteringarna är rätt och att fler liv går att rädda genom att bygga bort faror.

– Vi är på god väg att nå nollvisionen men det kräver att vi fortsätter att jobba lika systematiskt.

Hon säger också att mycket mer arbete behöver läggas på de oskyddade trafikanterna. Bättre underhållna cykelbanor och ökad användning av cykelhjälm är ett sätt att förhindra att människor skadas i trafiken.

Transportstyrelsen har många idéer på hur trafikolyckor kan minskas. Bland annat bör vägbanor vara separerade för bilar, cyklar och fotgängare.

Desutom bör underhåll och och röjning av cykelbanor skötas om snabbare. Grus, löv och is kan vara förödande för cyklisten.

 

Enligt Nils-Petter Gregersen, pensionerad trafikforskare, så fokuserar samhället för mycket på tekniska åtgärder och för lite på de mänskliga faktorerna, skriver TT.

– Vi har tappat bort trafikundervisningen i skolan, vi har inte uppdaterat körkortsutbildningen och vi har bara haft två informationskampanjer de senaste 20 åren, säger Nils-Petter Gregersen.

Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör vid Transportstyrelsen, menar däremot att prioriteringarna är rätt och att fler liv går att rädda genom att bygga bort faror.

– Vi är på god väg att nå nollvisionen men det kräver att vi fortsätter att jobba lika systematiskt.

Hon säger också att mycket mer arbete behöver läggas på de oskyddade trafikanterna. Bättre underhållna cykelbanor och ökad användning av cykelhjälm är ett sätt att förhindra att människor skadas i trafiken.

Transportstyrelsen har många idéer på hur trafikolyckor kan minskas. Bland annat bör vägbanor vara separerade för bilar, cyklar och fotgängare.

Desutom bör underhåll och och röjning av cykelbanor skötas om snabbare. Grus, löv och is kan vara förödande för cyklisten.

 

Antal döda i trafiken per år i Sverige
19651 313
19751 172
1985808
1995572
2005440
2010266
2011319
2012285
2013260
2014270
2015265 (preliminär siffra)

 

Källa: Transportstyrelsen