2015-12-28 10:16

2015-12-29 13:47

Vargjaktfrågan långtifrån avgjord än

VÄRMLAND: Förvaltningsrätten beslutar om tillfälligt stopp men...

Måndagens beslut om stopp för vargjakten betyder inte på något sätt att frågan är avgjord. Dels därför att det är ett interimistiskt beslut, rätten vill ha tid på sig att utreda sakfrågan. Men också för att beslutet redan är överklagat.

Fredagen, en vecka före jul, var en händelserik dag för alla som är intresserade av vargjakt, både de som är för och de som är emot.

Först avslog Naturvårdsverket alla de överklaganden som kommit in om länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg under innevarande viner. Med den juridiska ordning som då gällde var det därmed fritt fram för jakt på 46 vargar i fem olika län med start tidigt den 2 januari.

Juridisk dramatik

Men bara någon timme senare ställde Högsta förvaltningsdomstolen hela frågan upp och ner. Domstolen tog då äntligen ställning till överklaganden från den förra jaktsäsongen för nästan ett år sedan.

Domen tog inte ställning till frågan om licensjakten som sådan utan bara till frågan om Naturvårdsverkets beslut ska få överklagas till domstol, i praktiken närmaste förvaltningsrätt, eller inte. Och domstolen fann att enligt gällande EU-rätt måste besluten få överklagas.

Flera naturskyddsorganisationer och även en privatperson, en äldre man från Stockholmstrakten, tog omedelbart chansen och överklagade länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut till närmaste förvaltningsrätt. Tre av organisationerna begärde också inhibition, att förvaltningsrätterna skulle förbjuda licensjakten i avvaktan på en dom i sakfrågan.

Tillfälligt stopp

Och det är just i frågan om inhibition som två av de tre inblandade förvaltningsrätterna, de i Karlstad och Falun, på måndagen tog ställning. Domstolarna förbjöd jakten till dess de utrett sakfrågan och tagit ställning till den.

I Karlstad var det förre lagmannen Anders Österlin, numera rådman i förvaltningsrätten, som tog beslutet.

– Var nu tydlig när du skriver i tidningen att rätten inte har tagit ställning till frågan om licensjakt ska vara tillåten eller inte och hur många djur som i så fall skulle få skjutas, säger han till NWT.

Med det menar han att om jakten skulle få påbörjas och ett antal vargar skjuts så skulle det egentligen inte längre finnas något för rätten att ta ställning till. En skjuten var kan inte återupplivas.

Österlins bedömning är att en dom kan komma i mitten eller slutet av januari.

– Det blev som befarat, säger riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) från Säffle. Den nuvarande regeringen är som förlamad. De båda ansvariga ministrarna, Åsa Romson (MP) och Sven-Erik Bucht (S) lämnar olika besked.

Bäckström tycker att det är viktigt att frågan avgörs snabbt. Och inför nästa säsong kanske besluten om licensjakt ska tas tidigare så att överklagandeprocessen hinner avgöras innan jakten är tänkt att börja.

Både länsstyrelsen och Svenska jägareförbundet tänker överklaga inhibitionsbeslutet.

Fredagen, en vecka före jul, var en händelserik dag för alla som är intresserade av vargjakt, både de som är för och de som är emot.

Först avslog Naturvårdsverket alla de överklaganden som kommit in om länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg under innevarande viner. Med den juridiska ordning som då gällde var det därmed fritt fram för jakt på 46 vargar i fem olika län med start tidigt den 2 januari.

Juridisk dramatik

Men bara någon timme senare ställde Högsta förvaltningsdomstolen hela frågan upp och ner. Domstolen tog då äntligen ställning till överklaganden från den förra jaktsäsongen för nästan ett år sedan.

Domen tog inte ställning till frågan om licensjakten som sådan utan bara till frågan om Naturvårdsverkets beslut ska få överklagas till domstol, i praktiken närmaste förvaltningsrätt, eller inte. Och domstolen fann att enligt gällande EU-rätt måste besluten få överklagas.

Flera naturskyddsorganisationer och även en privatperson, en äldre man från Stockholmstrakten, tog omedelbart chansen och överklagade länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets beslut till närmaste förvaltningsrätt. Tre av organisationerna begärde också inhibition, att förvaltningsrätterna skulle förbjuda licensjakten i avvaktan på en dom i sakfrågan.

Tillfälligt stopp

Och det är just i frågan om inhibition som två av de tre inblandade förvaltningsrätterna, de i Karlstad och Falun, på måndagen tog ställning. Domstolarna förbjöd jakten till dess de utrett sakfrågan och tagit ställning till den.

I Karlstad var det förre lagmannen Anders Österlin, numera rådman i förvaltningsrätten, som tog beslutet.

– Var nu tydlig när du skriver i tidningen att rätten inte har tagit ställning till frågan om licensjakt ska vara tillåten eller inte och hur många djur som i så fall skulle få skjutas, säger han till NWT.

Med det menar han att om jakten skulle få påbörjas och ett antal vargar skjuts så skulle det egentligen inte längre finnas något för rätten att ta ställning till. En skjuten var kan inte återupplivas.

Österlins bedömning är att en dom kan komma i mitten eller slutet av januari.

– Det blev som befarat, säger riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) från Säffle. Den nuvarande regeringen är som förlamad. De båda ansvariga ministrarna, Åsa Romson (MP) och Sven-Erik Bucht (S) lämnar olika besked.

Bäckström tycker att det är viktigt att frågan avgörs snabbt. Och inför nästa säsong kanske besluten om licensjakt ska tas tidigare så att överklagandeprocessen hinner avgöras innan jakten är tänkt att börja.

Både länsstyrelsen och Svenska jägareförbundet tänker överklaga inhibitionsbeslutet.

Juridiken kring vargjakt

Vargen är strikt skyddad i det art- och habitatdirektiv som EU har fattat beslut om och som Sverige är skyldigt att följa. I Sverige är den fridlyst.

Men varg får ändå jagas, antingen med skyddsjakt på enskilda individer eller med licensjakt för att begränsa den totala stammen. Sedan ett par år är det i praktiken länsstyrelserna som fattar beslut om jakt på varg på delegation från Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket